Image for
Naslovnica

Osnove animacije

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Osnove animacije

Oznaka predmeta

21-07-552

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• osnovne principe animacije i njihovu primjenu na jednostavne likove
• stvaranje vlastitih animiranih rješenja

Ovaj modul daje studentima snažne temelje u teoriji animacije, te razvija temeljna znanja i vještine animacije koja se nadograđuju u kasnijim modulima. Studenti će se usredotočiti na osnovne principe i tehnike animacije. Modul je jezgra programa i ključan je za razumijevanje 3D modeliranja u kreativnim industrijama.

Za studente je važno polagati ovaj modul kako bi kroz izgradnju osnovnih animacija uvježbavali primjenu osnovnih principa i tehnika animacije. Tijekom modula studenti izrađuju različite projekte, od skakanja lopte i njihala, do stvaranja animacije ciklusa hodanja. Projekti služe kao osnova za rješavanje problema u animaciji i kao uvod u složenije probleme, poput animacije likova. Znanja i vještine predstavljeni u ovom modulu dio su temelja koja profesionalni CG umjetnik treba da bi se bavio animacijom u današnjem CG okruženju.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Williams R. (2002) The Animators Survival Kit, London, Faber and Faber

Preporučena literatura:
1. Whitaker H., Halas J. (2009) Timing For Animation, 2nd edition, New York and London, Focal Press
2. Blair P. (1994) Cartoon Animation, California, Walter Foster Publishing

Minimalni ishodi učenja

 • Stvoriti vlastita animacijska rješenja problema koji se tiču ​​osnovne animacije.
 • Stvoriti vlastita rješenja za probleme u vezi s ključnim kadrovima i tehnikama interpolacije u animaciji.
 • Stvoriti vlastita rješenja za probleme diferencijacije likova kroz animaciju.
 • Stvoriti vlastita rješenja za probleme s repetitivnom animacijom i osnovnom animacijom likova.

Željeni ishodi učenja

 • Opravdati i kritizirati vlastita animacijska rješenja problema koji se tiču ​​osnovne animacije.
 • Opravdati i kritizirati vlastita animacijska rješenja problema koji se tiču ​​ključnih kadrova i tehnika interpolacije u animaciji.
 • Opravdati i kritizirati vlastita rješenja problema koja se tiču diferencijacije likova kroz animaciju.
 • Opravdati i kritizirati vlastita rješenja za animacijske problema koji se odnose na repetitivnu animaciju i osnovnu animaciju likova.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter