Image for
Naslovnica

Portfolio

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Portfolio

Oznaka predmeta

22-07-565

Semestar

6

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• se upoznaju s načelima vizualnog jezika za istraživanje, razvoj i stvaranje različitih projekata za osobne portfolije
• istraže faze pristupa u osobnom brendiranju, vlastitom vizualnom identitetu i tehničkim standardima

Ovaj modul podučava studente kreativnim idejama i principima dizajniranja pojedinačnih projekata za portfolio odabirom ispravnih tehničkih standarda, u kontekstu odnosa između projekta i vizualne prezentacije. Modul čini jezgru programa jer kombinira prethodne module 3D modeliranja kako bi studenti ovladali estetskim vizualnim komunikacijskim funkcijama. Ovaj modul baziran je na projektima i studentima pruža uvid u to kako stvoriti različite 3D projekte s implementacijom u osobni portfolio za industriju digitalne umjetnosti.

Studenti polažu ovaj modul kako bi stekli samopouzdanje u kreativnim procesima i u digitalnom dizajnu, te sposobnost predstavljanja i obrane svoje ideje na tržištu/klijentu. Studenti će analitički razmatrati odabrane projekte i metode prezentacije koristeći makete i druge 3D elemente, poboljšati produkcijske vještine i stvoriti analitički osvrt na konačnu prezentaciju.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Janda M. (2013) Burn your portfolio, San Francisco, Peachpit press

Preporučena literatura:
1. Holmes M.T. (2016) Designing Creatures and Characters: How to Build an Artist's Portfolio for Video Games, Film, Animation and More, Vancouver, Penguin Random House

Dodatna literatura:
1. Wheeler A. (2017) Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 5th Edition, New Jersey, John Wiley and Sons

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati osobne projekte iz 3D dizajna
 • Primijeniti osobnu strukturu istraživanja u vlastiti portfolio
 • Dizajnirati vizualne elemente u osobnom portfoliju
 • Razviti elemente postprodukcije u portfoliju

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati i kritički prosuditi osobne projekte iz 3D dizajna
 • Primijeniti i procijeniti strukturu istraživanja u vlastitom portfoliju
 • Dizajnirati i razraditi vizualne elemente u osobnom portfoliju
 • Razviti postprodukcijske elemente u portfoliju, uzimajući u obzir osobne vizualne elemente
Podijeli: Facebook Twitter