Image for
Naslovnica

Povijest oblikovanja vizualnih komunikacija

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Povijest oblikovanja vizualnih komunikacija

Oznaka predmeta

21-07-504

Semestar

1

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• razumiju povijest umjetnosti, s posebnim naglaskom na formiranje tržišnih vizualnih komunikacija
• razumiju povijest od prapovijesti do suvremenih pojava i njenu važnost za profesiju dizajna vizualnih komunikacija

Kroz ovaj modul studenti se uče ispravnom analitičkom i kritičkom promatranju djela vizualnih umjetnosti, te povezivanju sličnih ili različitih umjetničkih fenomena, što može biti važno kako na studiju, tako i u budućoj karijeri. Smještanjem modula u prvi semestar studijskog programa, studente se priprema za gradivo koje ih očekuje tijekom studija, kako terminološki, tako i po različitim pristupima kreativnom procesu.

Važno je da studenti pohađaju ovaj modul kako bi stekli teorijsku osnovu o povijesti struke, ali i da bi se upoznali s povijesnim modelima iz prakse primjenjivim u budućim karijerama profesionalnih dizajnera tržišnih komunikacija.

Kroz učenje o povijesti umjetnosti i njenoj društveno-umjetničkoj i tehnološkoj uvjetovanosti, te upoznavanje s najznačajnijim primjerima 'lijepih' i primijenjenih vizualnih umjetnosti u određenoj eri ili stilu, kao i o njihovim autorima, studenti će stjecati, ne samo profesionalno znanje, nego i interes za istraživanje novih i nepoznatih fenomena. Opsežno znanje o vizualnoj baštini pružit će im sigurnost, kako u stvaranju, tako i u predstavljanju njihovih dizajnerskih rješenja, a time i u vlastitom razvoju.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Josip Vrančić: DeXXign / vrrrrrrlo kratka povijest tržišnih vizualnih komunikacija dvadesetog stoljeća, e-knjiga, vlastita naklada, Zagreb, 2018.
+ Digitalne publikacije (za M1 i M2) / pregled predavanja, s obrađenom stručnom literaturom drugih autora
2. Hollis, R. (1994) Graphic Design, A Concise History, London, Thames and Hudson
3. Livingstone, A. and Livingstone, I. (1992) The Thames and Hudson Encyclopaedia of Graphic Design and Designers, London, Thames and Hudson
4. Meggs, P.B. (2011) A History of Graphic Design, New York, Van Nostrand Reinhold

Minimalni ishodi učenja

 • Definirati osnovne pojmove koji se odnose na vizualnu umjetnost i dizajn tržišne vizualne komunikacije.
 • Opisati i sastaviti osnove umjetničkih epoha prije 20. stoljeća, s naglaskom na tržišnu vizualnu komunikaciju.
 • Odrediti najvažnije autore određenih razdoblja i umjetničkih stilova prije 20. stoljeća.
 • Prepoznati umjetničke atribute koji pripadaju određenom razdoblju ili stilu prije 20. stoljeća na pojedinim djelima.
 • Definirati osnovne pojmove koji se odnose na dizajn tržišnih vizualnih komunikacija modernog doba.
 • Opisati i sastaviti osnove stilova modernih tržišnih vizualnih komunikacija.
 • Odrediti vodeće autore određenog stila ili smjera u modernim tržišnim vizualnim komunikacijama.
 • Prepoznati stil po dizajnerskim značajkama određenog proizvoda.
 • Opisati djelovanje određenog autora ili grupe.

Željeni ishodi učenja

 • Definirati pojmove povezane s umjetnošću i dizajnom tržišnih vizualnih komunikacija kroz analizu djela i pojava.
 • Dubinski analizirati i usporediti oblikovanje i vremenske odnose vizualnih epoha prije 20. stoljeća, s naglaskom na tržišnu vizualnu komunikaciju.
 • Objasniti djela i stilove značajnih osoba i grupa u određenom razdoblju prije 20. stoljeća.
 • Prepoznati obilježja epoha prije 20. stoljeća na određenom umjetničkom djelu, te objasniti društvene, tehnološke i dizajnerske utjecaje.
 • Upotrebljavati izraze koji se odnose na formiranje tržišne vizualne komunikacije u analizi djela i izgleda modernog doba.
 • Dubinski analizirati stilove i pravce tržišnih vizualnih komunikacija uspoređivanjem dizajna i vremenskih odnosa.
 • Objasniti stil i djelovanje značajnih autora i grupa u modernim tržišnim vizualnim komunikacijama.
 • Definirati stil i autora, kao i socijalne, tehnološke i dizajnerske uvjete prilikom analize pojedinog djela tržišne vizualne komunikacije.
 • Napisati profesionalnu biografiju određenog autora ili grupe i napraviti poster nadahnut njezinim/njegovim/njihovim stilom.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter