fbpx
Image for
Naslovnica

Povijest oblikovanja vizualnih komunikacija

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Povijest oblikovanja vizualnih komunikacija

Oznaka predmeta

22-07-504

Semestar

1

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• razumiju povijesni prikaz umjetnosti čovječanstva, s posebnim naglaskom na formiranje dizajna vizualnih komunikacija
• razumiju povijesni prikaz i važnost struke dizajna vizualnih komunikacija

Ovaj modul uči studente pravilnom usvajanju analitičkog i kritičkog promatranja djela vizualnih komunikacijskih umjetnosti te povezivanju sličnih ili različitih dizajnerskih fenomena, što im može biti važno kako u studiju, tako i u karijeri. Pravilnim smještajem u prvi semestar studijskog programa studentima se pruža mogućnost pripreme za gradivo koje se očekuje tijekom studija, kako terminološki tako i različitim pristupima stvaralačkom procesu.

Za studente je važno da polažu ovaj modul kako bi stekli znanja o povijesti struke kao teorijske osnove, ali i upoznali povijesne modele iz prakse primjenjive u karijeri budućih profesionalnih dizajnera tržišnih komunikacija.

Učeći povijest dizajna vizualnih komunikacija s njegovom društveno-umjetničkom i tehnološkom uvjetovanošću te s najznačajnijim primjerima 'lijepih' i primijenjenih vizualnih umjetnosti u određenom razdoblju i/ili stilu, kao i njihovim autorima, studenti ne samo da će steći profesionalno znanja nego će to pobuditi njihov interes za istraživanje novih i nepoznatih pojava. Opsežno poznavanje vizualne baštine pružit će im sigurnost kako u kreiranju tako i u prezentaciji svojih dizajnerskih rješenja i na taj način pridonijeti njihovom razvoju.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Hollis, R. (2002) Graphic Design, A Concise History. 2nd edn, London, Thames and Hudson

Preporučena literatura:
2. Livingston, A. and Livingston, I. (2012) The Thames and Hudson Dictionary of Graphic Design and Designers. 3rd edn, London, Thames and Hudson
3. Meggs, P.B. and Purvis A.W. (2016) Meggs' History of Graphic Design. 6th edn, Hoboken, Wiley

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Definirati utjecaj najznačajnijih autora, djela i stilova u vizualnoj komunikaciji do industrijske revolucije
 • Definirati utjecaj najznačajnijih autora, djela i stilova u vizualnoj komunikaciji od industrijske revolucije do početka 20. stoljeća.
 • Definirati utjecaj najznačajnijih autora, djela i stilova u vizualnim komunikacijama tijekom avangardnog i modernističkog razdoblja.
 • Definirati utjecaj najznačajnijih autora, djela i stilova u postmodernim i suvremenim vizualnim komunikacijama.

Željeni ishodi učenja

 • Formulirati duboku analizu temeljnih autora, djela i stilova u vizualnoj komunikaciji do industrijske revolucije s naglaskom na društveni, kulturni i tehnološki kontekst.
 • Formulirati duboku analizu temeljnih autora, djela i stilova u vizualnoj komunikaciji od industrijske revolucije do početka 20. stoljeća s naglaskom na društveni, kulturni i tehnološki kontekst.
 • Formulirati duboku analizu temeljnih autora, djela i stilova u vizualnoj komunikaciji tijekom avangardnog i modernističkog razdoblja s naglaskom na društveni, kulturni i tehnološki kontekst.
 • Formulirati duboku analizu temeljnih autora, djela i stilova u postmodernoj i suvremenoj vizualnoj komunikaciji s naglaskom na društveni, kulturni i tehnološki kontekst.
Podijeli: Facebook Twitter