fbpx
Image for
Naslovnica

Psihologija tržišnih komunikacija

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Psihologija tržišnih komunikacija

Oznaka predmeta

22-07-505

Semestar

1

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog kolegija je omogućiti studentima da:
• steknu osnovna znanja iz opće i primijenjene psihologije relevantne u kontekstu dizajna vizualnih komunikacija
• steknu uvid u univerzalne zakone percepcije i ponašanja ljudi

Ovaj kolegij uči studente o psihologiji kao znanosti i profesiji te njezinoj primjeni u dizajnu.
Kroz prepoznavanje osnovnih principa prema kojima se odvijaju psihološki procesi i ponašanje, studenti su sposobni odabrati i kreativno koristiti svoja znanja iz psihologije u oblikovanju vlastitog dizajna i reguliranju vlastitog radnog učinka.

Za studente je važno da pohađaju ovaj kolegij kako bi mogli učinkovito raditi i učiniti svoj dizajn vizualno privlačnijim kupcima. Ovladavanjem sadržaja kolegija, studenti će moći kritički preispitati spoznaje iz opće i primijenjene psihologije i primijeniti ovaj skup vještina u svom budućem poslu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Čorkalo Biruški, D.: Primijenjena psihologija, Školska knjiga, 2009.

Preporučena literatura:
1. Weinschenk, S. (2011) 100 Things Every Designer Needs to Know about People. Berkeley: New Riders.
2. Graf, P. (eds.) and Dozois, D. J. (eds.) (2021) Handbook on the State of the Art in Applied Psychology. New Jersey: John Wiley and Sons.
3. Norman, D. (2013) The design of everyday things: Revised and expanded edition. New York: Basic books.

Dodatna literatura:
1. Kahneman, D. (2013). Thinking, Fast and Slow. Stuttgart: Macmillan.
2. Solomon, M. R. (2013). Consumer Behaviour: Buying, Having, and Being, 10th global edition. New Jersey: Prentice-Hall.
3. Leech, J. (2013). Psychology for designers. Bristol: Mrjoe press.
4. Weiten, W., Dunn, D. S., and Hammer, E. Y. (2014). Psychology applied to modern life: Adjustment in the 21st century. Boston: Cengage Learning.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Razlikovati pojmove opće psihologije.
 • Klasificirati osnovne zakone prema kojima se odvijaju psihološki procesi i ponašanje.
 • Procijeniti važnost poznavanja individualnih razlika među ljudima u psihologiji dizajna.
 • Procijeniti suvremene teme iz područja primijenjene psihologije relevantne za dizajn.
 • Procijeniti važnost primijenjene psihologije u izvedbi posla dizajnera.
 • Primijeniti uvid u ljudsko iskustvo i ponašanje u evaluaciji dizajna.

Željeni ishodi učenja

 • Primijeniti osnovne psihološke koncepte u oblikovanju tržišnih komunikacija.
 • Osmisliti dizajn zasnovan na poznavanju zakona prema kojima se odvijaju psihološki procesi i ponašanje.
 • Osmisliti dizajn zasnovan na poznavanju individualnih razlika među ljudima u psihologiji dizajna.
 • Predvidjeti suvremene teme iz područja primijenjene psihologije relevantne za dizajn.
 • Primijeniti intervencije za povećanje radnog učinka i blagostanja u poslu dizajnera.
 • Povezati uvide u ljudsko iskustvo i ponašanje u evaluaciji i stvaranju dizajna
Podijeli: Facebook Twitter