fbpx
Image for
Naslovnica

Suvremeno društvo

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Suvremeno društvo

Oznaka predmeta

22-07-525

Semestar

4

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• analiziraju osnovne karakteristike sila moći u sociološkim istraživanjima suvremenog društva
• kritički procijene važnost socioloških istraživanja za dizajn vizualnih komunikacija

Ovaj modul podučava studente teoriji i empirijskom istraživanju odabranih tema i koncepata sociološkog istraživanja suvremenog društva na polju dizajna vizualnih komunikacija. Priprema studente za kritičko razumijevanje društvenih struktura i radnji koje utječu na njihove socijalne i kulturne mogućnosti, te prilike za posao. Pruža im alate za provjeru vlastitog znanja i načina razmatranja problema, ali im također pomaže u donošenju odluka i primjerenom djelovanju u navedenim sferama života.

Studenti polažu ovaj modul kako bi razvili kritička i logična sociološka objašnjenja različitih situacija u suvremenom društvu. Stečena znanja omogućit će im razumijevanje utjecaja društvenih struktura, procesa, komunikacije i kontrole na pojedince i društvene skupine u različitim sferama života, uključujući dizajn vizualnih komunikacija, a koja se mogu koristiti u budućim istraživanjima ili radnim projektima.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Scott, J. (2006) Sociology: The Key Concepts. New York: Routledge.

Preporučena literatura:
1. O'Leary, Z. (2007) The Social Science Jargon Buster: The Key Terms You Need to Know. Los Angeles: Sage Publications.
2. Giddens, A. and Sutton, P. (2017) Essential Concepts in Sociology. 2nd edn. Cambridge: Polity Press.
3. Thorpe, C., Yuill, C., Hobbs, M., Todd, M., and Tomley, S. (2015) The Sociology Book.
New York: DK Publishing.

Dodatna literatura:
1. Yuill, C. and Thorpe, C. (2018) Heads Up Sociology. New York: DK Publishing

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Definirati koncepte i opisati ranija istraživanja o odabranim društvenim procesima i socijalnim strukturama u društvu.
 • Objasniti trajnu važnost suvremenih istraživanja o odabranim društvenim procesima i socijalnim strukturama u društvu.
 • Definirati koncepte i iznijeti ranija istraživanja odabranih socioloških aspekata interakcije/komunikacije i socijalne kontrole u društvu.
 • Ispitati trajnu relevantnost suvremenih istraživanja o odabranim aspektima interakcije/komunikacije i socijalne kontrole u društvu.
 • Definirati i objasniti prethodno provedena istraživanja odabranih koncepata o društvu i zaključke koji iz toga proizlaze u smislu društvenog značaja, te moguće buduće istraživačko pitanje u pisanom seminaru/studiji slučaja.

Željeni ishodi učenja

 • Komentirati koncepte i ranija istraživanja o odabranim društvenim procesima i socijalnim strukturama u društvu.
 • Demonstrirati trajnu relevantnost suvremenih istraživanja o odabranim društvenim procesima i socijalnim strukturama u društvu.
 • Interpretirati koncepte i ranija istraživanja odabranih socioloških aspekata interakcije/komunikacije i socijalne kontrole u društvu.
 • Analizirati trajnu relevantnost suvremenih istraživanja o odabranim aspektima interakcije/komunikacije i socijalne kontrole u društvu.
 • Analizirati prethodno provedena istraživanja odabranih koncepata o društvu i usporediti zaključke koji iz toga proizlaze s vlastitim primjerima, u smislu društvenog značaja, te moguće buduće teme istraživanja u pisanom seminaru/studiji slučaja.
Podijeli: Facebook Twitter