Image for
Naslovnica

Teksturiranje

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Teksturiranje

Oznaka predmeta

22-07-561

Semestar

5

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• nastave nadogradnju na znanju i vještinama 3D modeliranja i oblikovanja kroz učenje raznih metoda za stvaranje teksture za njihove 3D modele
• stvore 3D modele i skulpture koji imaju gotovu "kožu" potrebnu za igre, AR, VR, TV filmove i bilo koji drugi medij računalne grafike

Ovaj modul je jedna od vitalnih komponenti vertikale 3D modeliranja u programu. Nadovezuje se na 3D znanja stečena u drugim modulima u programu (Modeliranje organskih formi, Modeliranje čvrstih formi, itd.). Koristi znanja iz drugih modula i obrađeno gradivo je vrlo individualno, ali slijedi strukturu jedinica kroz koje se podučavaju i vježbaju različite metodologije i rješavaju različiti problemi. Ovaj modul je okosnica programa i ključan je za razumijevanje 3D modeliranja u kreativnim industrijama

Ovaj modul je važan za studente zbog nadopunjavanja njihovih 3D vještina, te omogućava puno različitih pristupa stvaranju konceptualne umjetnosti i gotovih sredstava za mnoga okruženja (film, televizija, igre itd.). Presudan je za formiranje stručnjaka za CG sa sveobuhvatnim znanjem. Znanja i vještine predstavljene u ovom modulu pružaju specijaliziranu, ali ključnu stručnost koja je važna za umjetnika u CG-u.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Ahearn L. (2016) 3D Game Textures, Create professional Game Art using Photoshop, New York, Taylor and Francis Group

Preporučena literatura:
1. Daniele T. (2008) Poly-Modelling With 3dsMax - Thinking Outside of the Box, New York and London, Focal Press

Dodatna literatura:
1. Chopine A. (2011) 3D Art Essentials - The Fundamentals of 3D Modelling, Texturing, and Animation, London, Routledge

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Stvoriti i pripremiti rasterske slike za stvaranje tekstura na temelju vrste materijala.
 • Stvoriti strukture materijala i mape tekstura.
 • Stvoriti napredne strukture materijala i tekstura optimiziranjem tekstura u skladu s kapacitetom memorije.
 • Mapirati i razriješiti 3D model u 2D prostoru za primjenu tekstura.

Željeni ishodi učenja

 • Stvoriti teksture za specifične i generičke tipove primjena.
 • Stvoriti složene hijerarhije materijala s nekoliko grana koje čine jedinstvenu strukturu.
 • Stvoriti napredne strukture materijala i tekstura optimizirajući teksturu u skladu s kapacitetom memorije i pripremiti varijabilne mape.
 • Opravdati upotrebu višestrukih metoda UV mapiranja s 3D modelima.
Podijeli: Facebook Twitter