Image for
Naslovnica

Timski rad i upravljanje konfliktima

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Timski rad i upravljanje konfliktima

Oznaka predmeta

22-07-506

Semestar

1

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• analiziraju osnovne principe upravljanja uspješnim timovima
• ovladaju osnovama komunikacijskih vještina i upravljanja konfliktima među suradnicima

Ovaj modul podučava studente tehnikama upravljanja timom s obzirom na vrstu tima i njegovu svrhu, kao i načinima prilagođavanja novim situacijama i okolnostima.
Kroz predavanja i praktične zadatke studenti uče dinamiku funkcioniranja unutar tima i uvježbavaju njene primjene u stvarnim uvjetima. Ovaj modul predaje se u prvom semestru i pruža studentima alate koje će koristiti u svim ostalim modulima koji zahtijevaju timski rad.

Za studente je važno da pohađaju ovaj modul kako bi naučili kako biti funkcionalni dio tima i kako povećati njegovu produktivnost i učinkovitost. Potiče studente da koriste razne elemente timskog rada koji pomažu u rješavanju sukoba i priprema ih za brigu o različitim izazovima koji se mogu pojaviti, te za održavanje grupne produktivnosti. Ovaj će modul izložiti studente specifičnom iskustvu koje će pridonijeti ukupnom skupu vještina za njihovo buduće zaposlenje.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Babić, Tihana (2021). Timski rad – dizajn mišljenja, komuniciranja i djelovanja u timu / Kujek, Dolores (ur.). Zagreb: Algebra d.o.o.

Preporučena literatura:
1. Cook, S. (2009). Building a High Performance Team; Positive Techniques for Effective Team Working. Cambridgeshire: IT Governance Publishing.
2. West, M. A., Tjosvold, D., Smith, K. G. (eds.) (2005). The Essentials of Teamworking: International Perspectives. Wiley, West Sussex: John Wiley@Sons, Inc.
3. Magzan, M.; Babić, T. (2019). Negotiation and Conflict Resolution: Perfecting the Skills We Use Daily. Ćosić, Barbara (ed.). Zagreb: Algebra Ltd.
4. Belbin, M. (2021). The Nine Belbin Team Roles. Accessed 5 May 2021, .
5. Gordon, J. (2018). The Power of a Positive Team: Proven Principles and Practices that Make Great Teams Great. Hoboken, New Jersey: John Wiley@Sons, Inc.

Dodatna literatura:
1. Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury.
2. Banfield, R. (2016). Design Leadership: How Top Design Leaders Build and Grow Successful Organizations. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.
3. Cook, S. (2009). The Effective Manager: Management skills for high performance. Cambridgeshire: IT Governance Publishing.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Definirati osnovne pojmove i elemente tima i timskog rada.
 • Objasniti glavne odrednice učinkovitih timova.
 • Objasniti osnove komunikacijskih vještina.
 • Objasniti osnovna načela upravljanja konfliktima.
 • Definirati karakteristike vođe tima i stilove vođenja.

Željeni ishodi učenja

 • Objasniti zašto su važni pojedinačni elementi tima i timskog rada.
 • Razlikovati i usporediti pojedinačne odrednice učinkovitih timova.
 • Primijeniti osnove komunikacijskih vještina.
 • Primijeniti osnovna načela upravljanja konfliktima.
 • Povezati karakteristike vođe tima i stilove vođenja.
Podijeli: Facebook Twitter