fbpx
Image for
Naslovnica

Tipografija 1

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Tipografija 1

Oznaka predmeta

22-07-513

Semestar

2

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• steknu sažet, ali sveobuhvatan pregled temeljnih podataka o povijesti i teoriji tipografije, potreban za učinkovitu praksu tipografskog dizajna
• bolje obavljaju i razumiju tipografske zadatke za upotrebu u industriji vizualnih komunikacija

Ovaj modul priprema studente za bolje razumijevanje i primjenu tipografije u drugim dizajnerskim modulima. Temelji se na teoriji, a od studenata se očekuje da savladaju temeljne principe tipografije. Modul je okosnica programa jer kombinira temeljna pravila slova, oblika, strukture i omjera.

Za studente je važno da pohađaju ovaj modul kako bi se upoznali s osnovama tipografije. Ovaj modul bi trebao pomoći studentima u boljem izvođenju i razumijevanju tipografskih zadataka. Studenti će steći samopouzdanje u odabiru određenih oblika slova i njihovoj klasifikaciji, a također će se baviti i određenim pojmovima i stilovima. Također, ovaj će biti izloženi širokom rasponu tema, od početaka pisanja i tipografije do danas. Isto tako će savladati neke praktične vještine u radu sa znakovima/slovima u određenom softveru.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Lupton, E. (2010) Thinking with Type, A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, and Students, New York, Princeton Architectural Press

Preporučena literatura:
1. Carter, R, Day, B, Meggs, P.B. (2014) Typographic Design: Form and Communication, 6th edition, Hoboken, John Wiley and Sons
2. Müller-Brockmann, J. (2020) Grid systems in graphic design: a visual communication manual for graphic designers, typographers and three-dimensional designers, 16th edition, Zurich, Niggli
3. Coles, S. (2013) The anatomy of type: a graphic guide to 100 typefaces, New York, Harper Design

Dodatna literatura:
1. Meggs, P.B, Purvis, A.W. (2016) Meggs' history of graphic design, 6th edition, Hoboken, John Wiley and Sons

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Prepoznati i usporediti pisma i načela/načine njihovih oblikovanja kroz povijest.
 • Prepoznati i usporediti tipografska pisma i načela/načine njihovih oblikovanja kroz povijest.
 • Predvidjeti osnovna pravila tipografskog dizajna.
 • Predvidjeti stilove u tipografskom dizajnu.

Željeni ishodi učenja

 • Prepoznati i usporediti pisma i načela/načine njihovih oblikovanja kroz povijest, te procijeniti njihovu ulogu u razvoju tipografskih pisama.
 • Prepoznati i usporediti tipografska pisma i načela/načine njihovih oblikovanja kroz povijest, te opravdati njihovu upotrebu u određenom dizajnu.
 • Predvidjeti i usporediti pravila tipografskog dizajna.
 • Predvidjeti i ocijeniti upotrebu određenog stila u tipografskom dizajnu.
Podijeli: Facebook Twitter