Image for
Naslovnica

Umjetnička direkcija 1

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Umjetnička direkcija 1

Oznaka predmeta

21-07-535

Semestar

5

ECTS

3

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• steknu teorijske i praktične vještine potrebne za rad u tržišnim komunikacijama, od strateškog razmišljanja do integrirane komunikacije
• se upoznaju s oglašivačkim disciplinama konceptualnog razmišljanja

Nadovezujući se na znanja i vještine stečene u prethodnim modulima programa, Vizualno oblikovanje, Tipografija i Povijest oblikovanja vizualnih komunikacija, studenti će naučiti kako definirati i razlikovati koncepte umjetničke direkcije i funkciju umjetničkog direktora, njegovu specifičnu ulogu u strukturi tima kreativnih stručnjaka, kao i značenje u širem kontekstu tržišnih komunikacija. Studenti će se upoznati s disciplinom umjetničke direkcije što će im omogućiti da razumiju upravljanje procesima dizajna na konceptualnoj razini, koristeći osnovne elemente umjetničke direkcije.

Modul se prvenstveno temelji na radnom projektu; kroz praktične vježbe simuliraju se različiti aspekti tipičnih tržišnih projekata, dok teorijska predavanja i analize primjera uvode metodologije njihova rješavanja.

Naglasak je na učenju disciplina oglašavanja na konceptualan način; studente će se poticati da kroz vježbe iznesu što više pristupa i ideja za određene probleme koji će obuhvatiti niz tipičnih situacija iz stvarnog života i prakse. Studenti će steći povjerenje u principe percepcije, interpretacije i prenošenja poruke, kao i u osnovne faze i metode procesa kreativnog razmišljanja, od strategije do vizualizacije. Modul uključuje teme povezane s nedavnim i relevantnim događajima na sceni umjetničke direkcije.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Mahon, N. (2017) Basics Advertising 02 - Art Direction, London, Bloomsbury Visual Arts

Preporučena literatura:
1. Arens, W.F. (2020) Contemporary Advertising. 16th edn, New York, McGraw-Hill Education
2. Heller, S. and Vienne, V. (2009) Art Direction Explained at Last!, London, Laurence King Publishers

Dodatna literatura:
1. Berger, W. (2004) Advertising Today, New York, Phaidon Press
2. Heller, S. and Vienne, V. (2005) The Education of an Art Director, New York, Allworth Press
3. Pincas, S. and Loiseau, M. (2008) A History of Advertising, Cologne, Taschen

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti što je umjetnička direkcija i koja je njezina uloga u prenošenju tržišne poruke
 • Objasniti utjecaj percepcije ciljane skupine na umjetničku direkciju
 • Objasniti ključne ljude i kampanje koji su utjecali na suvremenu umjetničku direkciju
 • Objasniti ulogu umjetničke direkcije u pojedinim fazama kreativnog procesa
 • Razviti i procijeniti ideje kreativnih procesa
 • Objasniti pristup umjetničkoj direkciji kroz primjenu
 • Objasniti osnovne strategije vizualizacije ideje za oglas

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati stratešku funkciju umjetničke direkcije u širem kontekstu marketinga i oglašavanja
 • Analizirati utjecaj psihologije potrošača i društvenih vrijednosti na umjetničku direkciju
 • Analizirati ekonomsku, socijalnu i kulturnu ulogu ključnih ljudi i kampanja koji su utjecali na suvremenu umjetničku direkciju
 • Analizirati ulogu umjetničkog direktora, od početnog brifinga do konačne produkcije i suradnje s različitim članovima tima
 • Procijeniti potencijal alternativnih pristupa u razvoju kreativnih rješenja problema
 • Procijeniti prednosti i nedostatke različitih kreativnih disciplina unutar produkcijskih i medijskih zadataka
 • Razmišljati strateški i planirati vizualni stil komunikacije s obzirom na simboličku, informativnu i emocionalnu razinu poruke
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter