fbpx
Image for
Naslovnica

Uvod u 3d modeliranje

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Uvod u 3d modeliranje

Oznaka predmeta

22-07-551

Semestar

2

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• korisničko sučelje i trenutne industrijske standarde programa 3D modeliranja
• stvaranje vlastitih rješenja digitalne skulpture

Ovaj modul daje studentima temeljno znanje u stvaranju topologije 3D modeliranja koje je fundamentalno za druge module. Studenti će se usredotočiti na čvrste oblike i tehnički pristup stvaranju 3D rješenja. Modul je jezgra programa i ključan je za razumijevanje 3D modeliranja u kreativnim industrijama.

Za studente je važno polagati ovaj modul kako bi naučili metodologiju, procese i obrazloženja iza stvaranja 3D modela za širok spektar primjena. Studenti će naučiti istraživati, analizirati, raščlaniti, izmjeriti i modelirati 3D alate pomoću modularnih, proceduralnih, skicoznih i drugih pristupa. Znanja i vještine predstavljeni u ovom modulu dio su osnovnog skupa vještina i profesionalnih potreba u današnjoj industriji računalne grafike.

Literatura

Obvezna literatura:
1. [Anon.], Autodesk (2009) Learning Autodesk 3ds Max Design 2010: Essentials The Official Autodesk 3ds Max Training Guide, New York, Routledge

Preporučena literatura:
1. Daniele T. (2008) Poly-Modeling with 3ds Max - Thinking Outside of the Box, New York and London, Routledge
2. Gahan A. (2011) 3Ds Max Modeling for Games 2nd edition, USA and UK, Elsevier-Focal Press

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Stvoriti vlastite modele pomoću foto referenci i skiciranja.
 • Stvoriti vlastite modele koristeći vektorske reference, modularno i proceduralno modeliranje.
 • Stvoriti vlastite modele koristeći razne tipične i atipične pristupe i fleksibilne promjene tijekom modeliranja.
 • Stvoriti vlastite modele uzimajući u obzir odnose strukture i teksture.

Željeni ishodi učenja

 • Obraniti i kritizirati vlastite modele pomoću foto referenci i skiciranja.
 • Obraniti i kritizirati vlastite modele pomoću vektorskih referenci, modularnog i proceduralnog modeliranja.
 • Obraniti i kritizirati vlastite modele stvorene upotrebom različitih tipičnih i atipičnih pristupa i fleksibilnih promjena tijekom modeliranja.
 • Opravdati i kritizirati vlastite modele stvorene uzimajući u obzir odnose strukture i teksture.
Podijeli: Facebook Twitter