Image for
Naslovnica

Vizualno oblikovanje 1 - Grafičke strukture

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Vizualno oblikovanje 1 - Grafičke strukture

Oznaka predmeta

21-07-507

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• steknu znanje o osnovnim elementima i principima vizualnog dizajna
• steknu niz određenih grafičkih/likovnih metoda i vještina potrebnih za proces vizualnog dizajna

Uz pomoć znanja stečenog u ovom modulu, studente se priprema za sljedeće module vizualnog dizajna na način da će biti sposobniji i moći kvalitetnije obavljati buduće zadatke dizajniranja. U ovom modulu studenti će morati dizajnirati i crtati apstraktne grafičke kompozicije, za razliku od crteža mrtve prirode ili životnog crteža, i u tom smislu ovaj modul također potiče određeno kreativno razmišljanje. Modul je okosnica programa jer kombinira temeljna pravila dizajna, oblik, strukturu i kompoziciju.

Za studente je važno da pohađaju ovaj modul kako bi razumjeli osnovnu logiku koja stoji iza procesa razmišljanja i kreiranja vizualnog dizajna, a također će pridonijeti ukupnom razvoju studenata kako bi postali profesionalni vizualni dizajneri, posebice grafički dizajneri. Studenti će steći samopouzdanje u promišljanju, stvaranju i izvršavanju daljnjih dizajnerskih zadataka i bit će izloženi osnovama vizualnog dizajna.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Leborg, C. (2006) Visual Grammar, New York, Princeton Architectural Press

Preporučena literatura:
1. Hoffman, A. (2015) Graphic Design Manual: Principles and Practice, 6th edition, Zurich, Niggli

Dodatna literatura:
1. Wong, W. (1972) Principles of Two - Dimensional Design, New York, Van Nostrand Reinhold Company

Minimalni ishodi učenja

 • Stvoriti i pravilno i točno oblikovati određene zadatke točkama, u skladu s danim parametrima i primjerima.
 • Stvoriti i pravilno i točno oblikovati određene zadatke linijama, u skladu s danim parametrima i primjerima.
 • Stvoriti i pravilno i točno oblikovati određene zadatke plohama, u skladu s danim parametrima i primjerima.
 • Stvoriti i pravilno i točno oblikovati određene zadatke vlastitim znakom, u skladu s danim parametrima i primjerima.

Željeni ishodi učenja

 • Procijeniti, usporediti i pravilno odabrati načelo i metodu za pravilno i točno stvaranje i oblikovanje određenih zadataka točkama, u skladu s danim parametrima i primjerima.
 • Procijeniti, usporediti i pravilno odabrati načelo i metodu za pravilno i točno stvaranje i oblikovanje određenih zadataka linijama, u skladu s danim parametrima i primjerima.
 • Procijeniti, usporediti i pravilno odabrati načelo i metodu za pravilno i točno stvaranje i oblikovanje određenih zadataka plohama, u skladu s danim parametrima i primjerima.
 • Procijeniti, usporediti i pravilno odabrati načelo i metodu za pravilno i točno stvaranje i oblikovanje određenih zadataka vlastitim znakom, u skladu s danim parametrima i primjerima.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter