fbpx
Image for
Naslovnica

Vizualno oblikovanje 2 - DTP

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Vizualno oblikovanje 2 - DTP

Oznaka predmeta

22-07-515

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• nauče koristiti temeljne principe vektorske grafike s osnovnim elementima dizajna kako bi producirali valjanu kreativnu ideju u polju dizajna vizualnih komunikacija
• stvore i dizajniraju jednostavan i napredniji dokument slijedeći temeljna pravila layouta.

Ovaj modul podučava studente stvaranju valjanih elemenata vektora i oblikovanja u odnosu na osnovne vizualne kompozicije Modul je okosnica programa jer kombinira prethodno znanje o vizualnom dizajnu, tipografske module i temeljna pravila dizajna; oblik, strukturu i kompoziciju. Temelji se na poluprojektu, što znači da će studenti steći znanje vektorskog softwarea i koristiti ga u osnovnim dizajnerskim idejama vizualnih komunikacija.

Za studente je važno da pohađaju ovaj modul kako bi stekli povjerenje u kreativne procese i upravljanje vektorima i oblikovanjem, te sposobnost razvijanja valjanog dizajnerskog rješenja. Studenti će steći sposobnosti istraživanja osnovnih oblika, vektora i layouta teksta kako bi razvili osnovne layoute. Tijekom predavanja studenti će se upoznati s osnovama postavljanja layouta stranice za različite publikacije, umetanjem tekstualnih i grafičkih elemenata, te osnovnom obradom elemenata. Korištenje naprednih funkcija (pathing, clipping mask).

Literatura

Obvezna literatura:
1. Williams R. (2014.) The non-designer`s design book, Fourth edition, San Francisco, Peachpit Press

Preporučena literatura:
1. Wood B. (2021) Adobe Illustrator Classroom in a Book, San Jose, Adobe Press

Dodatna literatura:
1. Simmons J. (2007) The Designer`s Desktop Manual, Brighton, Roto Vison

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Primijeniti softverske alate za obradu vektora.
 • Primijeniti software za oblikovanje vektora i funkcije za obradu teksta i vektorsku obradu.
 • Dizajnirati i stvoriti različite varijante publikacija prema zadanoj temi.
 • Dizajnirati tekst i vektorske elemente na dokumentu pomoću pravila layouta.

Željeni ishodi učenja

 • Primijeniti i procijeniti složene programske alate za obradu vektora.
 • Primijeniti i procijeniti složene metode oblikovanja vektora, obrade teksta i vektorske obrade.
 • Dizajnirati i stvoriti različite varijante složenih publikacija temeljenih na zadanoj temi
 • Dizajnirati napredni vizualni dokument prema pravilima layouta koristeći vektorske elemente i tekst.
Podijeli: Facebook Twitter