fbpx
Image for
Naslovnica

Završni rad

 • Predavanje 0
 • Vježbe 0
 • Samostalni rad 210
Ukupno 210

Naziv predmeta

Završni rad

Oznaka predmeta

22-07-544

Semestar

6

ECTS

7

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• primijeniti teorijska i praktična znanja i vještine
• iskoristiti stručnu i znanstvenu literaturu u samostalnom radu
• rješavati probleme vezane uz struku
sukladno stručnom stupnju stečenom po završetku studija.

Student izrađuje završni rad koji je ukorijenjen/blisko povezan s praktičnom primjenom znanja. Završni rad najčešće se sastoji od uvoda u problematiku i dostupna rješenja, a od studenta se očekuje da pismeno predstavi individualno rješenje temeljeno na usvojenom znanju i razumijevanju.

Završni rad se izrađuje u dogovoru s odabranim mentorom i u skladu s prihvaćenom temom. Studenti predaju prijedlog teme završnog rada na standardiziranom obrascu, uz podršku odabranog mentora. Nakon što Povjerenstvo za završne radove prihvati prijedlog, student započinje s izradom završnog rada. Konzultacije s mentorom moguće je održati uživo, pomoću mrežnih komunikacijskih platformi te putem e-pošte i drugih komunikacijskih platformi.

Povjerenstvo za završne radove također prati kvalitetu završnih radova koje su studenti izradili pod mentorstvom pojedinih predavača putem izdavanja odobrenja sadržaja, ciljeva i rasporeda rada. Povjerenstvo također prati kvalitetu mentorskog rada predavača.
Cilj modula je da studenti demonstriraju znanje, razumijevanje i vještine stečeno tijekom studija i uspješno savladavanje ishoda učenja u područjima istraživanja, primjene metoda, etike, akademskog pisanja, prezentacije rezultata istraživanja te analize i sinteza itd.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Lester, J. D. (2015) Writing Research Paper: A Complete Guide, 15th edn, New York City, NY: Pearson,
2. Elsevier (2021) Elsevier [Online] Available at https://www.elsevier.com/ (Accessed: 10 May 2021)
3. Google Inc. (2021) Google Scholar [Online] Available at https://scholar.google.com/ (Accessed: 10 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Wilson, B. E. (2003) An Introduction to Scientific Research, 1st edn, New York, NY: Dover Publications Inc.,
2. Hofmann, A. (2020) Scientific Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations, New York, NY: Oxford University Press
3. Glasman-Deal, H. (2010) Science Research Writing for Non-native Speakers of English, London: Imperial College Press

Dodatna literatura:
1. Research Gate GmbH (2021) Research Gate [Online]. Available at https://www.researchgate.net/ (Accessed: 10 May 2021)
2. SAGE Publications (2021) Sage Journals [Online]. Available at https://journals.sagepub.com/ (Accessed: 10 May 2021)
3. AI2 (2021) Semantic Scholar [Online]. Available at https://www.semanticscholar.org/ (Accessed: 10 May 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Samostalno koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u rješavanju problema sukladno razini stručnosti koju pruža studij.
 • Integrirati znanja i vještine iz različitih područja u svrhu samostalnog provođenja završnog projekta na temelju analize ulaznih podataka, postavljenih zahtjeva i normi, korištenjem odgovarajućih alata, metodologija i tehnika.
 • Obrazložiti stavove iznesene u pisanom akademskom dokumentu.
 • Primijeniti odgovarajuće smjernice u strukturiranju pisanog akademskog dokumenta.
 • Izložiti rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku uporabom odgovarajućeg jezika i sukladno etičkim normama.

Željeni ishodi učenja

 • Koristiti znanstvene baze podataka i druge relevantne izvore za pretraživanje informacija.
 • Integrirati znanja i vještine iz različitih područja u svrhu samostalnog provođenja složenog završnog projekta na temelju analize ulaznih podataka, postavljenih zahtjeva i normi, korištenjem odgovarajućih alata, metodologija i tehnika.
 • Obrazložiti stavove iznesene u pisanom akademskom dokumentu uporabom složenih pristupa temeljenih na istraživanju.
 • Koristiti najbolje prakse u strukturiranju pisanog akademskog dokumenta.
 • Izložiti rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku uporabom složenijih argumenata i sukladno etičkim normama.
Podijeli: Facebook Twitter