Image for Stručni naziv koji se stječe
Naslovnica

Stručni naziv koji se stječe

  • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
  • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godine
  • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
  • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Završetkom studija stječe se stručni naziv; prvostupnik digitalnog marketinga.

On odgovara stupnju Baccalaureus, sukladno čl. 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pročišćeni tekst zakona, NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13. Kratica stručnog naziva je; bacc.dig.mark. (Engl.; Bachleor of Digital Marketing)

Završetkom studija stječe se stručni naziv: Prvostupnik digitalnog marketinga / Prvostupnica digitalnog marketinga (bacc. oec.).

Naziv ove kvalifikacije na Engleskom jeziku je: Stručni naziv na engleskom jeziku: Bachelor of Digital Marketing (B.Dig. Mark.)

Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter