Image for
Naslovnica

Dizajn vizualnih komunikacija

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Dizajn vizualnih komunikacija

Oznaka predmeta

22-03-505

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul uvodi studente u dizajn vizualne komunikacije; elemente, principe i primjenu.

Ovaj modul nije srž studijskog programa preddiplomskog digitalnog marketinga, ali to je prvi modul koji povezuje studente marketinga i njihove ideje s konačnim statičkim oblikom dizajna, produbljuje polje vizualne komunikacije i razumijevanje. Modul je teoretski i usredotočen je na analitičko i kritičko razmišljanje, a slijedi ga praktičniji modul, Računalni alati u vizualnoj komunikaciji, gdje studenti pokazuju praktično znanje i transformiraju svoje ideje u digitalnom prostoru.

Studenti će naučiti:
• elemente dizajna vizualne komunikacije,
• principe dizajna vizualne komunikacije,
• kako kompozicija i fokus prenose poruku ili priču,
• primjenu brenda, identiteta i dizajna,
• infografiku i interaktivne medije.

Ovaj se modul podučava integracijom teorije i praktičnih primjera. Provjera modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere, na pojedinačnim studentskim projektima, domaćim zadaćama s individualnim pristupom i na usmenom ispitu. Pojedinačni studentski projekt temelji se na sveobuhvatnom vizualnom stvaranju brenda bez obzira na to je li fokus na osobnom brendu studenta, radu za klijenta ili radu povezanom s natjecanjem.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Malamed, C. 2011 Visual Language for Designers: Principles for Creating Graphic that People Understand, Beverly, MA: Rockport Publishers

Preporučena literatura:
1. Baer, K. 2010 Information Design Workbook: Graphic approaches, solutions, and inspiration, Beverly, MA: Rockport Publishers
2. Landa, R. 2013 Graphic Design Solutions, 5th edn, Boston, MA: Cengage Learning
3. Bringhurst, R. 2002 The Elements of Typographic Style, 2nd edn, Vancouver, B.C.: Hartley and Marks Publishers
4. Smashing Magazine (2021) Smashing Magazine [Online]. Available at https://www.smashingmagazine.com/ (Accessed: 22 April 2021).
5. A List Apart (2021) A List Apart [Online]. Available at https://alistapart.com/ (Accessed: 22 April 2021).

Dodatna literatura:
1. Google Inc. (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 20 April 2021)
2. HubSpot Inc. (2021) HubSpot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 26 April 2021)
3. Creative Bloq (2021) Creative Bloq [Online]. Available at: https://www.creativebloq.com/ (Accessed: 22 April 2021).
4. Web Designer Depot (2021) Web Designer Depot [Online]. Available at: https://www.webdesignerdepot.com/ (Accessed: 22 April 2021).


Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati vizualni rad na elemente dizajna.
 • Integrirati principe odabira, kombiniranja i oblikovanja tipografije za određeni komunikacijski cilj na razini jednostavnijeg dizajnerskog projekta.
 • Procijeniti komunikacijsku vrijednost gotovog dizajnerskog rješenja na razini jednostavnijeg dizajnerskog projekta argumentirajući principe dizajna i podržavajući primarni.
 • Obrazložiti ulogu vizuala i kompozicije u rješavanju komunikacijskih problema.
 • Ponovno procijeniti osnovne zahtjeve koje dizajn vizualnih komunikacija ima prema određenim aplikacijama.

Željeni ishodi učenja

 • Poredati izražajne kvalitete elemenata dizajna po njihovom utjecaju u prijenosu vizualnih informacija.
 • Integrirati principe odabira, kombiniranja i oblikovanja tipografije za određeni komunikacijski cilj na razini složenog dizajnerskog projekta.
 • Procijeniti komunikacijsku vrijednost gotovog dizajnerskog rješenja na razini složenog projekta s različitim dizajnerskim primjenama argumentirajući principe dizajna i podržavajući primarni.
 • Obrazložiti ulogu vizuala i kompozicije u rješavanju komunikacijskih problema. Procijeniti komunikacijsku vrijednost dizajna vizualnih komunikacija.
 • Ponovno procijeniti osnovne zahtjeve koje dizajn vizualnih komunikacija ima prema određenim aplikacijama. Argumentirati ključne elemente sa svakom specifičnom uporabom i primjenom u svrhu postizanja ciljeva komunikacije i poruke brenda.
Podijeli: Facebook Twitter