fbpx
Image for
Naslovnica

Društvena odgovornost marketinga

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Društvena odgovornost marketinga

Oznaka predmeta

22-03-532

Semestar

6

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj se modul nadovezuje na teorijske temelje i alate isporučene u prethodnim temeljnim marketinškim modulima (Uvod u marketing, Integrirane marketinške komunikacije, Digitalno oglašavanje) i upoznaje studente s pravnom i etičkom dimenzijom marketinške prakse.
Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da:
• objasne mjesto i ulogu oglašavanja, marketinških komunikacija i marketinga u društvu i gospodarstvu,
• procijene utjecaj zakona i državnih propisa na marketing,
• kritički analiziraju i bave se marketinškim pravnim i etičkim pitanjima,
• istraže poslovne prakse, ispitaju njihovu održivost i primijene regulatorne i samoregulacijske standarde odgovorne marketinške komunikacije.

Ovaj modul podučava studente teorijskim i praktičnim osnovama odgovornog marketinga. Izložit će studente odabranoj skupini pravnih i etičkih problema s kojima se suočava marketinški stručnjak u današnjem poslovnom okruženju i pružiti im znanje potrebno za prepoznavanje potencijalnih pravnih i etičkih problema. Poseban naglasak stavljen je na pitanja koja proizlaze iz digitalnog komunikacijskog okruženja.
Znanja i vještine stečene kroz ovaj modul značajno će pridonijeti cjelokupnom razvoju studenata kao budućih sturšnjaka za marketing i oglašavanje.

Literatura

Obvezna literatura:
1. De Pelsmacker, P, Guens, M. and Van Den Bergh J. (2017) Marketing Communications: A European Perspective. 6th edn. Harlow: Pearson Education Limited., chapter 'Ethical issues in marketing communications' pp. 557-596.
2. ICC - International Chamber of Commerce (2018) ICC Advertising and Marketing Communication Code. [online] Available at: [Accessed 6 May 2021]. ISBN: 978-92-842-0528-8
3. Antolović, K., Fraculj, M. and Krištof, T. (2017) ‘Evaluating Potential Intellectual Property Rights Infringement through Imitation in Advertising and Market Communications’, International Journal of Digital Technology and Economy, 2 (1), 37-43.

Preporučena literatura:
1. Eagle, L., Dahl, S., De Pelsmacker, P. and Taylor, C. (eds.) (2021) The SAGE handbook of marketing ethics. London: SAGE publications.
2. Heath, E., Kaldis, B., and Marcoux, A. (Eds.). (2018) The Routledge Companion to Business Ethics. 1st edn. London: Routledge.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Utvrditi i analizirati sadržaj komunikacijskih poruka i resursa te ulogu oglašavanja i marketinških komunikacija.
 • Utvrditi i formulirati pravne (regulatorne) i etičke (samoregulativne) standarde u stvaranju poruka.
 • Procijeniti komunikacijski sadržaj i poruku u cjelini iz perspektive autorstva i intelektualnog rada i pripremiti zaštitu intelektualnog vlasništva na nacionalnoj razini.
 • Procijeniti zakonska (regulatorna) ograničenja, posebno na Internetu, i primijeniti privatnost i zaštitu podataka.
 • Uspostaviti samoregulativne norme u stvaranju i valorizaciji različitih poruka u tržišnoj komunikaciji.
 • Kritično i odgovorno procijeniti i primijeniti standarde koji se odnose na pravnu i etičku dimenziju cjelokupnih marketinških aktivnosti tvrtke.

Željeni ishodi učenja

 • Identificirati, analizirati i valorizirati specifične sadržaje komunikacijskih poruka i resursa te ulogu i važnost oglašavanja i marketinških komunikacija.
 • Utvrditi, formulirati i kritički procijeniti pravne (regulatorne) i etičke (samoregulativne) standarde u stvaranju poruka i komunikacijskim aktivnostima.
 • Procijeniti propise o intelektualnom vlasništvu, procijeniti sadržaj marketinške komunikacije i provesti zaštitu intelektualnog vlasništva na europskoj razini.
 • Utvrditi i procijeniti zakonska ograničenja, posebno na Internetu, i primijeniti privatnost i zaštitu podataka.
 • Identificirati, procijeniti i primijeniti kodekse samoregulacije i etičkih načela u stvaranju i provedbi marketinških akcija i kampanja.
 • Procijeniti i upravljati svim komponentama odgovornog oglašavanja i marketinga.
Podijeli: Facebook Twitter