Image for
Naslovnica

eCommerce

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

eCommerce

Oznaka predmeta

22-03-533

Semestar

6

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• upravljati svim aspektima projekta e-trgovine
• izraditi web mjesto za e-trgovinu
• procijeniti različite poslovne modele u e-trgovini.

E-trgovina je modul koji zahtijeva integraciju znanja na preddiplomskom studiju. Ovaj modul podučava studente svim aspektima e-trgovine kako bi oblikovali poslovnu strategiju za konkretan projekt e-trgovine, povezan s definiranim ciljevima koji su ekonomski održivi i ostvarivi.

Važno je da studenti pohađaju ovaj modul kako bi mogli upravljati projektima e-trgovine i razumjeti specifičnosti ponašanja korisnika, marketinške promocije, cijene i stvaranje sadržaja za e-trgovinu. Znanja koja studenti steknu u ovom modulu pridonijet će cjelokupnom skupu vještina za njihovo buduće zapošljavanje kao stručnjaka za digitalni marketing kroz praktični rad na grupnom projektu, kao i analizu važnih studija slučaja.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Laudon, K. C. and Traver, C. G. (2021) E-Commerce 2021: Business, Technology, and Society, 16th Edition, Harlow: Pearson
2. Google Inc. (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 20 April 2021)
3. HubSpot (2021) HubSpot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 26 April 2021)
4. Smart Insights (2021) Smart Insights [Online]. Available at: https://www.smartinsights.com/ (Accessed: 05 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Chaffey, D. (2011) E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice, Hoboken, NJ: Prentice Hall
2. Rauland, P. (2019) Mastering WooCommerce 4: Build complete e-commerce websites with WordPress and WooCommerce from scratch, Birmingham: Packt Publishing

Dodatna literatura:
1. Tanner, L. (2016) Ecommerce Evolved: The Essential Playbook To Build, Grow and Scale A Successful Ecommerce Business, Reno, NV: BuildGrowScale
2. Ravensbergen, R. (2015) Building E-Commerce Solutions with WooCommerce, 2nd edn, Birmingham: Packt Publishing
3. Marketing Journal (2021) Marketing Journal [Online]. Available at: https://www.marketingjournal.org/category/digital-marketing/ (Accessed: 27 April 2021)
4. Marketing Land (2021) Marketing Land [Online] Available at: https://marketingland.com/ (Accessed: 27 April 2021)
5. International Journal of Advertising, Taylor and Francis Online


Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati različito poslovno okruženje uzimajući u obzir višestruke parametre i osmisliti modele unovčavanja e-trgovine na operativnoj razini
 • Istražiti i analizirati konkurenciju i tržišta različitih sektora pomoću više alata.
 • Dizajnirati i strukturirati najučinkovitije rješenje e-trgovine temeljeno na određenom modelu lanca opskrbe.
 • Analizirati i sintetizirati skupove podataka dobivene iz baza podataka u svrhu povećanja prodaje, dosezanja novih kupaca i postizanja marketinških ciljeva složenog digitalnog projekta.
 • Predložiti sustav i modele unovčavanja za početni digitalni projekt koji prvenstveno nije orijentiran na prodaju.
 • Analizirati tehnološke platforme na temelju zadanih kriterija.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati različito poslovno okruženje uzimajući u obzir višestruke parametre i dizajnirati modele unovčavanja e-trgovine na taktičkoj i strateškoj razini.
 • Istražiti i analizirati konkurenciju i tržišta različitih sektora koristeći više alata i formulirati tržišnu strategiju i taktiku.
 • Dizajnirati i strukturirati najučinkovitije rješenje e-trgovine pomoću multidisciplinarnog pristupa i odabrati najbolju opciju za model lanca opskrbe.
 • Procijeniti i rangirati skupove podataka dobivenih iz baza podataka u svrhu povećanja prodaje, stjecanja novih kupaca i postizanja marketinških ciljeva složenog digitalnog projekta.
 • Preporučiti najbolji sustav unovčavanja i strategiju za primjenu modela unovčavanja za početni digitalni projekt koji prvenstveno nije orijentiran na prodaju.
 • Predložiti tehnološku platformu za dati projekt e-trgovine.
Podijeli: Facebook Twitter