Image for
Naslovnica

Engleski jezik

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Engleski jezik

Oznaka predmeta

22-03-500

Semestar

1

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog kolegija je omogućiti studentima da:
• koriste ispravnu terminologiju u poslovnim razgovorima
• koriste ispravnu gramatiku u poslovnim razgovorima

Engleski je jedini strani jezik koji studenti uče na Visokom učilištu Algebra. Ovaj kolegij podučava studente pravilnoj upotrebi engleske terminologije i gramatike u različitim poslovnim situacijama. Studenti također koriste ovo znanje i razumijevanje za sve ostale kolegije ovog studijskog programa koji koriste englesku terminologiju i jezične vještine.

Važno je da studenti pohađaju ovaj kolegij kako bi razvili svoje vještine engleskog jezika potrebne u području digitalnog marketinga. Engleski je digitalni jezik i znanje koje studenti stječu u ovom modulu pridonijet će ukupnom skupu vještina za njihovo buduće zaposlenje kao stručnjaka za digitalni marketing. Ovaj će kolegij pružiti studentima određeno iskustvo u rješavanju poslovnih situacija, kako u pisanom, tako i u usmenom obliku.

Literatura

Obvezna literatura:
1. MacKenzie, I. (2010) English for Business Studies.3rd edn. [s.l.] Cambridge University Press.

Preporučena literatura:
1. Emmerson, P. (2007) Business English Handbook Advanced. [s.l.] Macmillan ELT
2. [Anon.] (2011) Cambridge Business English Dictionary.1st edn. [s.l.] Cambridge University Press.

Dodatna literatura:
1. Mascull, B. (2010) Business Vocabulary in Use Intermediate.2nd edn. [s.l.] Cambridge University Press.
2. Law, J. (2016) A Dictionary of Business and Management.6th edn. [s.l.] Oxford University Press
3. TED Ideas Worth Spreading [Online] Available at: https://www.ted.com/talks

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Razumjeti i koristiti osnovne poslovne pojmove stručne literature na engleskom jeziku.
 • Sastaviti jednostavne rečenice pomoću osnovnih glagolskih vremena.
 • Napisati jednostavan tekst na engleskom u obliku poslovnog pisma.
 • Održati jednostavnu prezentaciju na engleskom jeziku koristeći jezik struke.
 • Razumjeti i koristiti vokabular digitalnog marketinga u vježbama.
 • U zadanim vježbama koristiti sva glagolska vremena u aktivnom i pasivnom obliku, pogodbene rečenice te upravni i neupravni govor.
 • Napisati jednostavan sažetak stručnog teksta na engleskom jeziku.

Željeni ishodi učenja

 • Upravljati razgovorom na engleskom jeziku koristeći poslovni vokabular.
 • Sastaviti složene rečenice i koristi ih u svakodnevnoj komunikaciji.
 • Napisati sveobuhvatan tekst na engleskom jeziku u obliku poslovnog pisma.
 • Održati složenu prezentaciju na engleskom jeziku o određenoj temi struke.
 • Razumjeti i koristiti vokabular digitalnog marketinga u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji.
 • U svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji koristiti sva glagolska vremena u aktivnom i pasivnom obliku, pogodbene rečenice te upravni i neupravni govor
 • Napisati iscrpan sažetak stručnog teksta na engleskom jeziku.
Podijeli: Facebook Twitter