Image for
Naslovnica

Integrirana marketinška komunikacija

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Integrirana marketinška komunikacija

Oznaka predmeta

22-03-512

Semestar

3

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj se kolegij nadovezuje na teoriju i primarne koncepte, modele i alate obrađene u prethodnim marketinškim kolegijima i, zajedno s digitalnim oglašavanjem, čini okosnicu studijskog programa.

Ciljevi ovog kolegija su omogućiti studentima da:

• argumentiraju potrebu za integracijom marketinške komunikacije,
• kritički procijene osnovne koncepte integrirane marketinške komunikacije,
• predlože komunikacijski plan i osmisle komunikacijsku strategiju i taktiku,
• tumače koncepte marketinške učinkovitosti i društvene odgovornosti.

U kolegiju se iznose ključni koncepti integrirane marketinške komunikacije. Za studente je važno da polože ovaj kolegij kako bi razvili vještine potrebne za upravljanje svim komunikacijskim alatima u poslovnoj praksi, uključujući oglašavanje, odnose s javnošću, unapređenje prodaje, osobnu prodaju i direktni marketing.

Vještine razvijene kroz ovaj kolegij značajno će doprinijeti razvoju studenata kao stručnjaka za marketing i oglašavanje.

Literatura

Obvezna literatura:
1. De Pelsmacker, P, Guens, M. and Van Den Bergh J. (2017) Marketing Communications: A European Perspective. 6th edn. Harlow: Pearson Education Limited.

Preporučena literatura:
1. Fill, C. and Turnbull, S. (2016) Marketing communications: discovery, creation and conversations. 7th edn. Harlow: Pearson Education Limited.

Dodatna literatura:
1. Journal of Marketing, American Marketing Association
2. Journal of Marketing Communications, Taylor and Francis Online

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Argumentirati potrebu i korist integracije marketinških komunikacija i ocijeniti glavne instrumente komunikacijskog miksa.
 • Kritički procijeniti osnovne koncepte koji se odnose na planiranje marketinških komunikacija (segmentacija, ciljanje, pozicioniranje, postavljanje ciljeva i određivanje proračuna).
 • Ocijeniti ulogu, vrste i ciljeve oglašavanja i usporediti nove oblike online komunikacija.
 • Usporediti ulogu i karakteristike odnosa s javnošću, unapređenja prodaje, osobne prodaje i direktnog marketinga kao alata komunikacijskog miksa.
 • Interpretirati koncept efektivnosti marketinških komunikacija i prezentirati metrike koje se koriste za pojedine komunikacijske alate.
 • Interpretirati koncept društvene odgovornosti u marketinškim komunikacijama i kritički preispitati glavna etička pitanja.

Željeni ishodi učenja

 • Preporučiti optimalnu konfiguraciju komunikacijskog miksa uzimajući u obzir poslovnu situaciju i ciljeve brenda.
 • Predložiti strukturu integriranog komunikacijskog plana i osmisliti komunikacijsku strategiju i taktike.
 • Valorizirati oglasnu kampanju u offline i online kanalima sukladno situaciji branda.
 • Osmisliti i upravljati aktivnostima odnosa s javnošću, unapređenja prodaje, osobne prodaje i direktnog marketinga.
 • Analizirati i valorizirati marketinške kampanje s obzirom na standarde komunikacijske efektivnosti.
 • Analizirati i valorizirati marketinške kampanje s obzirom na pravne i etičke standarde.
Podijeli: Facebook Twitter