fbpx
Image for
Naslovnica

Integrirani projektni zadatak

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Integrirani projektni zadatak

Oznaka predmeta

22-03-526

Semestar

5

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj modula projekta je podučiti studente da kroz timski rad nauče riješiti problem pravog poslovnog subjekta te simulirati uvjete koje studenti mogu očekivati u poslovnom svijetu nakon završetka studija.
Ciljevi modula su omogućiti studentima da:
• iskuse stvarnu životnu situaciju u radu s klijentima iz industrije na stvarnim slučajevima i problemima
• rade u timovima pod mentorstvom u stvarnim okolnostima.

U ovom modulu studenti su raspoređeni u tročlane ili četveročlane timove, primjenjujući načelo jednake raspodjele prema učinku. Svakom je timu dodijeljen mentor. Modul je podijeljen u tri dijela:
• prezentacije na terenu - u ovom dijelu studentski timovi pripremaju prezentacije za klijente, predstavljaju ih i nakon evaluacije odabiru klijenta s kojim će raditi.
• rješavanje problema - u razdoblju od 3 mjeseca studenti rade na rješavanju problema klijenata pod mentorstvom. Na kraju ovog dijela studentski tim dostavit će detaljan dokument s rješenjem problema.
• završna prezentacija - studenti pripremaju završnu prezentaciju i predstavljaju rješenje na završnom događaju.

Tijekom modula studenti se ocjenjuju na temelju ravnopravne kombinacije studenata (peer 2 peer), evaluacije klijenta i evaluacije mentora.

Literatura

Obvezna literatura:
1. De Pelsmacker, P, Guens, M. and Van Den Bergh J. (2017) Marketing Communications: A European Perspective. 6th edn. Harlow: Pearson Education Limited.
2. (2021) HubSpot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 05 May 2021)
3. (2021) Smart Insights [Online]. Available at: https://www.smartinsights.com/ (Accessed: 05 May 2021)
4. (2021) Hootsuite [Online]. Available at: https://www.hootsuite.com/resources (Accessed: 20 April 2021)

Preporučena literatura:
1. Eyal N., Hoover, R, (2014) Hooked: How to Build Habit-Forming Products, Portfolio / Penguin, New York, NY
2. Fill, C. and Turnbull, S. (2016) Marketing communications: discovery, creation and conversations. 7th edn. Harlow: Pearson Education Limited.
3. (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 20 April 2021)

Dodatna literatura:
1. Journal of Marketing, American Marketing Association
2. Journal of Marketing Communications, Taylor and Francis Online
3. International Journal of Advertising, Taylor and Francis Online
4. (2021) Marketing Journal [Online]. Available at: https://www.marketingjournal.org/category/digital-marketing/ (Accessed: 27 April 2021)
5. (2021) Marketing Land [Online] Available at: https://marketingland.com/ (Accessed: 27 April 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Provesti korake analize u domeni marketinških aktivnosti.
 • Razviti plan provedbe rješenja u skladu s danim ograničenjima.
 • Primijeniti tehnike i metode u rješavanju projektnog zadatka.
 • Razviti rješenje projektnog zadatka.
 • Sastaviti dokumentaciju projektnog rješenja.
 • Iznijeti prijedlog rješenja projektnog zadatka.

Željeni ishodi učenja

 • Razviti strategiju za poboljšanje digitalnog izgleda brenda i prodajnih aktivnosti.
 • Razviti plan za provedbu rješenja u skladu s danim ograničenjima i ciljevima klijenta.
 • Primijeniti optimalne tehnike i metode u stvaranju rješenja problema u kontekstu rezultata analize situacije i projektnog zadatka.
 • Dizajnirati rješenje projektnog zadatka i plan provedbe rješenja uzimajući u obzir unutarnje i vanjske čimbenike.
 • Sastaviti dokumentaciju projektnog rješenja s prijedlozima za daljnje korake za provedbu
 • Obraniti predstavljeni prijedlog rješenja projektnog zadatka.
Podijeli: Facebook Twitter