Image for
Naslovnica

Istraživanje tržišta

 • Predavanje 30
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 120
Ukupno 195

Naziv predmeta

Istraživanje tržišta

Oznaka predmeta

22-03-507

Semestar

2

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Studenti će naučiti metodologiju i razne istraživačke pristupe istraživanju tržišta u realnom poslovnom okruženju.
Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da:
• Procijene važnost istraživanja tržišta,
• Primijene optimalne metode i tehnike istraživanja tržišta,
• Planiraju, organiziraju i provedu istraživanje tržišta,
• Analiziraju i interpretiraju prikupljene podatke pomoću različitih alata.

Modul se bavi teorijama koje se odnose na istraživanje tržišta, domaćim i stranim praksama u vezi s istraživanjem tržišta, analizom pojedinih studija slučaja pomoću istraživačkih alata i vježbama temeljenim na stvarnom životu i primjerima simulacije. Naglasak je stavljen na trenutne digitalne alate i upotrebu najnovijih metoda i izvora podataka s Interneta. Studenti će također naučiti kako primijeniti stečena znanja u četiri vrste istraživačkih projekata: upotreba i mišljenja o proizvodima / uslugama, segmentacija tržišta, pozicioniranje marke i istraživanje oglašavanja.

Ovo je jedan od osnovnih marketinških modula koji priprema studente da budu stručnjaci i praktičari. Studentima je važno naučiti metode istraživanja koje mogu primijeniti tijekom studiranja i kasnije u svojoj karijeri.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Hair, J., Wolfinbarger, M., Bush, R. and Ortinau, D. (2020) Essentials of Marketing Research, 5th edition, Whitby: McGraw-Hill Ryerson
2. The Nielsen Company (2021) Nielsen Insights [Online]. Available at https://www.nielsen.com/us/en/insights/ (Accessed: 10 May 2021)
3. ESCOMAR (2021) Research World [Online]. Available at https://www.researchworld.com/ (Accessed: 10 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Hague, P., Cupman, J., Harrison, M. and Truman, O. (2016) Market Research in practice: An introduction to gaining greater market insight, 3rd edn, London: Kogan Page

Dodatna literatura:
1. Smith S. M. and Albaum, G. S. (2005) Fundamentals of Marketing Research, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Argumentirati važnost istraživanja tržišta u organizacijama i projektima, identificirati i nadzirati elemente procesa istraživanja
 • Prepoznati različite vrste istraživačkih istraživanja i odabrati odgovarajuću vrstu istraživanja s obzirom na istraživački problem uz poštivanje prednosti i nedostataka različitih istraživačkih metoda.
 • Prepoznati različite vrste kvantitativnog istraživanja i odabrati adekvatno istraživanje s obzirom na istraživački problem uz poštivanje prednosti i nedostataka različitih kvantitativnih metoda.
 • Protumačiti izvještaje o istraživanju i povezati zaključke izvještaja i aktivnosti istraživanja.

Željeni ishodi učenja

 • Provesti istraživanje tržišta u organizaciju ili projekt, postaviti i upravljati elementima procesa istraživanja.
 • Identificirati, odabrati i provoditi različite vrste istraživačkih istraživanja s obzirom na istraživački problem uz poštivanje prednosti i nedostataka različitih istraživačkih metoda.
 • Identificirati, odabrati i provoditi različite vrste kvantitativnog istraživanja s obzirom na istraživački problem uz poštivanje prednosti i nedostataka različitih istraživačkih metoda.
 • Analizirati rezultate istraživanja tržišta, pripremiti izvješće i preporučiti aktivnosti na temelju rezultata istraživanja.
Podijeli: Facebook Twitter