fbpx
Image for
Naslovnica

Karijera: Studiranje

  • Predavanje 8
  • Vježbe 16
  • Samostalni rad 36
Ukupno 60

Naziv predmeta

Karijera: Studiranje

Oznaka predmeta

22-03-504

Semestar

1

ECTS

2

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj je kolegij prvi karijerno-orijentirani kolegij i od ključne je važnosti za pružanje podrške studentima u učenju. Ciljevi modula su omogućiti studentima da:
• razumiju zahtjeve studiranja i ulogu studenata u društvu
• istraže i savladaju metode i tehnike učenja i upravljanja vremenom
• smanje stres poništavanjem nepoznanica s kojima bi se mogli suočiti i budu motivirani na učinkovito učenje
• u kombinaciji s ostalim vertikalnim karijerno-orijentiranim modulima, pripremiti ih za karijeru i život nakon završetka studija i omogućiti da steknu vještine i znanja (meke vještine) neophodne za njihovo postizanje uspjeha u članovima tima i zajednice

Ovaj kolegij priprema studente za studij u kontekstu sveučilišta: značenje specifičnih pravila, očekivanja nastavnika, različite obveze u modulima, razvoj međuljudskih odnosa kao i dužnosti i koristi koje pripadaju akademskoj zajednici i sveučilištu. Također, ovaj modul pokušava oživjeti zanimanje za neovisna istraživanja i ispitivanja.

Ovaj kolegij pomaže studentima da budu uspješni u svojoj studentskoj ulozi, da pronađu optimalan način učenja i upravljanja vremenom. Kolegij će izložiti studente različitim tehnikama za smanjenje stresa i rastuće dobre navike kroz praktični zadatak i projekt. Ovaj kolegij dat će temelje za kasniju marketinšku karijeru i profesionalne i privatne aspekte života.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Students Guide, 2021, Algebra, Zagreb
2. Lay, C. H. 1986, “At last, my research article on procrastination”, Journal of Research in Personality, vol. 20, no. 4, pp. 474 - 495
3. (2021) Exam Study Experts [Online]. Available at: https://examstudyexpert.com/ (Accessed: 5 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Hadfield, C. (2015) An Astronaut's Guide to Life on Earth: What Going to Space Taught Me About Ingenuity, Determination, and Being Prepared for Anything, Back Bay Books, New York City, NY
2. Brown, P. C. (2014) Make It Stick: The Science of Successful Learning, 1st edn, Harvard University Press, Cambridge. MA
3. Oakley, B. (2014) A Mind For Numbers: How to Excel at Math and Science (Even If You Flunked Algebra), 1st edn, TarcherPerigee, New York City, NY

Dodatna literatura:
1. Kleijin, W. C., van der Ploeg, H. M. and Topman, R. M.1994, Cognition, Study Habits, Text Anxiety and Academic Performance, Psychological Reports, vol. 75, no. 3, pp. 1219-1226
2. Mendezabal, M. J. N. (2013). Study Habits and Attitudes: The Road to Academic Success. Open Science Repository Education, Online(open-access), DOI: e70081928. doi:10.7392/Education.70081928
3. Nonis, S. A. and Hudson, G. I. 2010, “Performance of College Students: Impact of Study Time and Study Habits”, Journal of Education for Business, vol. 85, no. 4, pp. 229 - 238

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

  • Definirati važnost različitih aktivnosti u postizanju ciljeva i stjecanju znanja.
  • Utvrditi prioritete studentskog zadatka u skladu s rokovima.

Željeni ishodi učenja

  • Provoditi aktivnosti usmjerene na uspješan završetak studija.
  • Primijeniti tehnike učenja i svladavanja tema za različite predmete.
Podijeli: Facebook Twitter