fbpx
Image for
Naslovnica

Karijera: Timski rad

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 30
Ukupno 60

Naziv predmeta

Karijera: Timski rad

Oznaka predmeta

22-03-522

Semestar

4

ECTS

2

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi ovog kolegija su omogućiti studentima da:
• odrede sve zahtjeve važne za optimalno sudjelovanje u timskom radu.
• definiraju uloge tima na temelju tipa člana tima
• definiraju optimalne radne procese i podrže učinkovitost
• komuniciraju u timu i prihvate povratne informacije
• održe konstruktivan i učinkovit sastanak.

Studenti će naučiti o timskom radu: od definiranja timskih uloga, razumijevanja različitih vrsta članova tima i upravljanja njima, stvaranja motivirajuće atmosfere međusobnog konsenzusa i orijentacije na ciljeve do rješavanja sukoba i upravljanja vremenom u timskom radu. Kroz kolegij će studenti imati priliku testirati sve naučene postulate, a većinu vremena provest će u praktičnom timskom radu na projektu. Sve navedeno trebalo bi osigurati lagan prijelaz studenata na rad u timu na budućim poslovima, ali i pružiti im osnovno znanje o upravljanju timom.

Važno je za studente da pohađaju ovaj kolegij kako bi naučili kako biti funkcionalni dio tima i povećati njegovu produktivnost i učinkovitost. Kolegij potiče studente da koriste razne elemente timskog rada koji pomažu u rješavanju sukoba i priprema ih za brigu o različitim problemima koji se mogu pojaviti i za održavanje grupne produktivnosti. Ovaj će kolegij izložiti studente određenom iskustvu koje će pridonijeti ukupnom skupu vještina za njihovo buduće zaposlenje.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Gostick, A. and Elton, Ch. (2018) The Best Team Wins: The New Science of High Performance, New York, NY: Simon and Schuster
2. Google Inc. (2021) Google Ventures YouTube Channel [Online]. Available at: https://www.youtube.com/user/GoogleVentures (Accessed: 10 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Coryell, E. (2019) Revolutionize Team Work, Naperville, IL: Simple Truths
2. Fitzpatrick, B. W. and Collins-Sussman, B. (2015) Debugging Teams: Better Productivity through Collaboration, 1st edn, Sebastopol, CA: O’Reilly Media
3. Coyle D. (2018) The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups, New York, NY: Bantam Books
4. Lencioni, P. (2002) The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable, San Francisco, CA: Jossey-Bass
5. Teamwork (2021) The Teamwork Resource Center [Online]. Available at: https://www.teamwork.com/resources/
6. Atlassian (2021) Work Life – Atlassian Blog [Online]. Available at: https://www.atlassian.com/blog/teamwork (Accessed: 10 May 2021)

Dodatna literatura:
1. Maxwell, J. C. (2013) The 17 Indisputable Laws of Teamwork Workbook: Embrace Them and Empower Your Team, Nashville, TN: HarperCollins Leadership
2. Holpp, L. (1998) Managing Teams, 1st edn, Madison, WI: McGraw-Hill Education
3. Tarricone P. and Luca, J. (2002) " Successful teamwork: A case study“ Research and Development in Higher Education: Quality Conversations, vol. 25, pp. 640-646 [online] Available at: http://www.unice.fr/crookall-cours/teams/docs/team%20Successful%20teamwork.pdf (Accessed: 10 May 2021)
4. Sycara, K., Sukthankar, G. (2006) „Literature Review of Teamwork Models“, Research Gate [online] Available at https://www.researchgate.net/publication/246704657_Literature_Review_of_Teamwork_Models (Accessed: 10 May 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Usporediti osnovne uloge u timu i načine razumijevanja različitih vrsta članova tima.
 • Primijeniti osnovne metode rješavanja sukoba u timu.
 • Primijeniti alate za stvaranje motivirajuće timske atmosfere i timske orijentacije.
 • Debatirati aktivnosti za optimizaciju timskog rada u danim situacijama s naglaskom na optimizaciju vremena.

Željeni ishodi učenja

 • Preispitati ponašanje različitih vrsta članova tima i preporučiti različite pristupe uzimajući u obzir različite uloge članova tima.
 • Usporediti različite metode rješavanja sukoba u timu s obzirom na zadani problem.
 • Predložiti različite alate za stvaranje motivacijske atmosfere u timu s obzirom na zadani problem.
 • Procijeniti alate i metode i preporučite najbolje rješenje za postizanje maksimalnih rezultata u timskom radu s obzirom na različite zadane probleme.
Podijeli: Facebook Twitter