Image for
Naslovnica

Osnove ekonomije

 • Predavanje 45
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 135
Ukupno 210

Naziv predmeta

Osnove ekonomije

Oznaka predmeta

22-03-502

Semestar

1

ECTS

7

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da:
• analiziraju osnovne elemente ekonomskog sustava
• tumače odnos između različitih elemenata ekonomskog sustava kako bi mogli donositi dobre ekonomske odluke.

Marketing je dio ekonomije, a kako bi mogli donositi dobre marketinške odluke, studenti moraju razumjeti funkcioniranje gospodarskog sustava u cjelini. Ovo je temeljni modul ovog studijskog programa i funkcionira kao baza za sve ostale specijalizirane module.

Važno je da studenti pohađaju ovaj modul kako bi razvili ekonomski način razmišljanja i on doprinosi ukupnim ekonomskim vještinama potrebnim za izvrsnost u području digitalnog marketinga. Studenti će steći samopouzdanje u rješavanju svih budućih ekonomskih slučajeva i predlaganju rješenja za probleme ekonomske prirode. Ekonomski problemi ilustrirani su primjerima iz stvarnog života i trenutnim događajima s ekonomskim posljedicama, što studentu omogućuje prepoznavanje, vrednovanje i rješavanje tih problema u budućoj karijeri.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Samuelson, P.A. and Nordhaus, W.D. (2009) Economics. [s.l.] McGraw-Hill Education.
2. Samuelson, P.A. i Nordhaus, W.D. (2009) Ekonomija. Mate.

Preporučena literatura

Preporučena literatura:
1. Mankiw, N.G. (2011) Principles of Economics. [s.l.] Cengage Learning
2. Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D.L. (2012) Microeconomics.8th edn. [s.l.] Pearson.

Dodatna literatura:
1. Raworth, K. (2018) Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist. [s.l.] Chelsea Green Publishing.
2. Sowell, T. (2014) Basic Economics.5th edn. [s.l.] Basic Books.
3. DK (2018) The Economics Book: Big Ideas Simply Explained. [s.l.] DK.
4. Hazlitt, H. (1988) Economics in One Lesson: The Shortest and Surest Way to Understand Basic Economics. [s.l.] Currency.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati osnovne elemente ekonomskog sustava i njihovu interakciju.
 • Objasniti tržišta, potražnju i ponudu.
 • Procijeniti kako elastičnost utječe na ponudu i potražnju.
 • Analizirati osnovne elemente koje potrošači koriste prilikom odlučivanja o kupnji kako bi objasnili ponašanje potrošača.
 • Analizirati proizvodne inpute, troškove i proizvodnju.
 • Procijeniti karakteristike i specifičnosti različitih tržišnih struktura.
 • Analizirati makroekonomske ciljeve i instrumente.
 • Procijeniti pokazatelje i elemente ekonomske aktivnosti.
 • Procijeniti utjecaj različitih čimbenika na gospodarski rast i razvoj.

Željeni ishodi učenja

 • Interpretirati interakciju osnovnih ekonomskih elemenata na primjerima.
 • Analizirati međusobni utjecaj ponude i potražnje na tržište.
 • Analizirati utjecaj elastičnosti ponude i potražnje na različite ekonomske varijable.
 • Procijeniti utjecaje danih ekonomskih čimbenika na ponašanje potrošača.
 • Zaključiti o isplativosti proizvodnje i poslovanja.
 • Argumentirati kako vrsta tržišne strukture utječe na donošenje odluka tvrtke.
 • Procijeniti utjecaj makroekonomskih instrumenata na makroekonomske ciljeve.
 • Analizirati utjecaj različitih elemenata ekonomske aktivnosti na rezultate gospodarstva neke zemlje.
 • Analizirati različite strategije za gospodarski rast i razvoj.
Podijeli: Facebook Twitter