Image for
Naslovnica

Osnove marketinga

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 150
Ukupno 210

Naziv predmeta

Osnove marketinga

Oznaka predmeta

22-03-503

Semestar

1

ECTS

7

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi ovog kolegija su omogućiti studentima da:
• razumiju osnovne marketinške pojmove s naglaskom na alatima marketinške strategije i konceptu marketinške kombinacije
• analiziraju marketinške taktike i protumače nalaze kako bi razumjeli čimbenike uspjeha određene taktike
• razumiju osnovni STP postupak i primijene to razumijevanje za predlaganje marketinških taktika za određene proizvode / usluge / industrije
• stvore različite analize prisutnosti određenih tvrtki na tržištu

Ovaj je kolegij osnovni marketinški kolegij na prvoj godini studijskog programa. Studenti će naučiti osnovne marketinške pojmove i shvatiti relevantne teorijske pojmove u marketingu. Također će se koristiti raznim alatima za analizu (npr. PESTLE, SWOT) i moći će razumjeti razne vrste utjecaja na marketinške programe tvrtki. Počet će shvaćati važnost potrošača u donošenju marketinških odluka kroz učenje i primjenu modela segmentacije-ciljanja-pozicioniranja. Uz to, studenti će biti sposobni procijeniti marketinške strategije i taktike s dubljim razumijevanjem tržišnih okolnosti.

Ovaj je kolegij usko povezan s kolegijom Ponašanje potrošača i uvod je u sve daljnje kolegije koji se odnose na marketing. Modeli naučeni u ovom kolegiju donose širu perspektivu svim ostalim specifičnim marketinškim kolegijima.

Ovaj kolegij doprinosi cjelokupnom razvoju učenika uglavnom kao profesionalaca i praktičara jer ih kasnije priprema za sve marketinške predmete. Nakon ovog kolegija, od studenata se očekuje da mogu primijeniti naučene alate u određenim marketinškim situacijama i biti u stanju razumjeti utjecaj određenih marketinških strategija i taktika.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Previšić, J., Ozretić Došen, Đ. (2007) Osnove marketinga, Adverta
2. Kotler, P., Armstrong, G, Wong, V. and Saunders, J. (2020) Principles of Marketing 8th European edn, Harlow: Pearson Education Limited.
3. Effie (2021) Effie [Online]. Available at: https://www.effie.org/ (Accessed: 5 May 2021)
3. Terech, A. 2018 'An Introduction to Marketing and Branding', Generations, vol. 42, no. 1, pp 45-49

Preporučena literatura:
1. Beckwith, H. (2012) Selling the Invisible: A Field Guide to Modern Marketing, New York City, NY: Grand Central Publishing.
2. Cialdinin, R. B. (2006) Influence: The Psychology of Persuasion, New York, NY: Harper Business.
3. Godin, S. (1999) Permission Marketing: Turning Strangers into Friends and Friends into Customers, 1st edn, New York City, NY: Simon and Schuster.

Dodatna literatura:
1. Double Loop Marketing LLC (2021) Marketing Journal [Online]. Available at: https://www.marketingjournal.org/category/digital-marketing/ (Accessed: 27 April 2021)
2. Third Door Media, Inc. (2021) Marketing Land [Online]. Available at: https://marketingland.com/ (Accessed: 27 April 2021)
3. Google (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 20 April 2021)
4. Christensen, C. M., Dillon, K., Hall, T. and Duncan, D. S. (2016) Competing against luck, 1st edn, Harper Business, New York City, NY

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Utvrditi odgovarajuće marketinške procese prema vrstama tržišta, sudionicima i ostalim tržišnim čimbenicima.
 • Ponovno procijeniti različite marketinške aktivnosti s obzirom na potrebe ciljne skupine, stanje na tržištu i mikro i makro okruženje.
 • Kritički procijeniti marketinške komunikacije na temelju informacija o određenom kontekstu spomenute komunikacije s naglaskom na specifičnosti ciljne skupine kojoj je namijenjena.
 • Procijeniti kvalitetu provedbe određenih elemenata marketinškog miksa uzimajući u obzir ponašanje ciljne skupine, konkurentno okruženje i ostale tržišne čimbenike.

Željeni ishodi učenja

 • Preporučiti odgovarajuće marketinške procese prema vrstama tržišta, sudionicima i ostalim tržišnim čimbenicima.
 • Preporučiti razne marketinške aktivnosti s obzirom na potrebe ciljne skupine, stanje na tržištu i mikro i makro okruženje.
 • Preporučiti marketinšku komunikaciju na temelju informacija o određenom kontekstu spomenute komunikacije s naglaskom na specifičnosti ciljne skupine kojoj je namijenjena.
 • Preporučiti konkretna rješenja u okviru određenih elemenata marketinškog miksa uzimajući u obzir ponašanje ciljne skupine, konkurentsko okruženje i ostale tržišne čimbenike.
Podijeli: Facebook Twitter