fbpx
Image for
Naslovnica

Planiranje i zakup medija

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Planiranje i zakup medija

Oznaka predmeta

22-03-521

Semestar

4

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima stjecanje znanja o konceptima i principima planiranja medija i razvijanje potrebnih vještina za planiranje oglašavanja u skladu s marketinškim ciljevima.

Studenti će naučiti:
• medijske metrike, taktike i strategije
• razviti optimalne medijske ciljeve
• provesti istraživanje medija, medijskog okruženja i ciljnih skupina
• koristiti alate za planiranje medija i izraditi medijski plan
• predstaviti medijski plan.

Ovaj modul omogućuje daljnji razvoj u smjeru profesionalaca u oglašavanju koji će pomoći u budućoj karijeri, bilo na strani agencije ili na strani klijenta.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Geskey R. D. (2016) Media Planning and Buying in the 21st Century: Integrating Traditional and Digital Media, 4th edn, 2020:Marketing Communications LLC, [s.l.]
2. BluHorn (2021) BluHorn Blog [Online]. Available at https://bluhorn.com/blog (Accessed: 10 May 2021)
3. AdAge (2021) AdAge [Online]. Available at https://adage.com/ (Accessed: 10 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Kelley, L. D., Jugenheimer, D. W. and Sheehan, K. B. (2015), Advertising Media Planning - A Brand Management Approach, Routledge, New York, NY
2. Katz, H. (2017), The media handbook - a complete guide to advertising media selection, planning, research, and buying, Routledge, New York, NY

Dodatna literatura:
1. Rossiter J. R. andDanaher, P. J. (1998), Advanced Media Planning, Springer, New York, NY
2. (2021) Marketing Journal [Online]. Available at: https://www.marketingjournal.org/category/digital-marketing/ (Accessed: 27 April 2021)
3. (2021) Marketing Land [Online] Available at: https://marketingland.com/ (Accessed: 27 April 2021)
4. International Journal of Advertising, Taylor and Francis Online

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Usporediti različite teorije i taktike medijskog planiranja.
 • Predložiti istraživanje u svrhu postavljanja medijskih ciljeva (analiza ciljne skupine, konkurencije i medijskog tržišta.)
 • Predložiti optimalnu taktiku ciljanja za postizanje ciljeva medijske strategije na temelju izvedene analize situacije.
 • Identificirati i protumačiti medijske parametre u medijskom planu.
 • Argumentirati optimalnu taktiku zakupa medija.

Željeni ishodi učenja

 • Preporučiti odgovarajuće taktike medijskog planiranja za postizanje medijskih ciljeva u skladu s kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima.
 • Argumentirati i provesti istraživanje i analizu za optimalno postavljanje medijskih ciljeva.
 • Formulirati medijsku strategiju u skladu s marketinškim planom uz reviziju različitih taktika kako bi se postigao optimalan ishod.
 • Stvoriti detaljan medijski plan na temelju predložene taktike.
 • Izvršiti analizu nakon zakupa datog medijskog plana i obrazložiti zaključke.
Podijeli: Facebook Twitter