Image for
Naslovnica

Ponašanje potrošača

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Ponašanje potrošača

Oznaka predmeta

22-03-506

Semestar

2

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da:
• razumiju čimbenike koji utječu i oblikuju ponašanje potrošača
• analiziraju postupak donošenja odluka u kupnji i odrede mogućnosti marketinških stručnjaka u analiziranom procesu
• primijene znanje o čimbenicima koji utječu na ponašanje potrošača kao neovisne prijedloge za različite taktike marketinškog miksa

Ovaj je modul jedan od osnovnih marketinških modula na prvoj godini studijskog programa. Studenti će naučiti razne teorijske koncepte potrebne za razumijevanje ponašanja potrošača. Također će koristiti razne alate za analizu ponašanja potrošača i postupak donošenja odluka u kupnji te će naučiti kako interpretirati nalaze i koristiti ove zaključke kako bi mogli stvoriti uspješne marketinške strategije. Studenti će naučiti koncepte iz primijenjene psihologije i bihevioralne ekonomije kako bi stekli razumijevanje budućih trendova koji oblikuju potrošačko ponašanje.

Ovaj se modul nadovezuje na znanje i razumijevanje modula Uvod u marketing i omogućuje dublje razumijevanje ponašanja potrošača, što je neophodno za sve ostale nadolazeće module koji se odnose na marketing i / ili komunikaciju.

Ovaj modul pridonosi cjelokupnom razvoju učenika kao profesionalaca i praktičara, ali također daje kratki uvod u „razmišljanje istraživača“. Nakon ovog modula, od studenata se očekuje da mogu primijeniti naučene alate u bilo kojoj specifičnoj marketinškoj situaciji koja zahtijeva razumijevanje ponašanja potrošača. Očekuje se da ovaj modul poboljšava vještine strateškog razmišljanja studenata jer će steći širu sliku specifičnih marketinških aktivnosti - „zašto“ iz perspektive potrošača.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. and Hogg, M. K. (2019). Consumer Behaviour, A European Perspective, Pearson, London
2. Pilar Maritnez-Ruiz, M. and Moser, K. S. (2019, December 3). Studying Consumer Behavior in an Online Context: The Impact of the Evolution of the World Wide Web for New Avenues in Research [Blog post]. Retrieved from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02731/full (Accessed: 20 April 2021)
3. (2021) Nielsen Insights [Online]. Avilable at: https://www.nielsen.com/us/en/insights/ (Accessed: 20 April 2021)
4. Mason, R.S. (1980). Conspicuous consumption: A study of exceptional consumer behaviour. PhD Thesis. University of Salford. Available at: http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/26804/ (Accessed: 07 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Peter, J. P. and Olson J C (2004) Consumer Behavior and Marketing Strategy, 7th edn, McGraw-Hill, New York City, NY
2. Kahneman, D. (2013) Thinking, Fast and Slow, 1st edn, Farrar, Straus and Giroux, New York, NY
3. (2021) HubSpot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 05 May 2021)
4. (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 20 April 2021)

Dodatna literatura:
1. Kahneman, D. (2021) Noise: A Flaw in Human Judgment, Little, Brown Spark, New York, NY
2. Ariely, D. (2013) The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone--Especially Ourselves, Harper Perennial, New York City, NY
3. (2021) Marketing Land [Online] Available at: https://marketingland.com/ (Accessed: 27 April 2021)
4. Journal of Marketing, SAGE
5. Journal of Consumer Behaviour. Wiley
6. Journal of Consumer Research, Oxford University Press

Preporučena literatura

1. Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. and Hogg, M. K. (2019). Consumer Behaviour, A European Perspective, Pearson, London (hrvatsko izdanje)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Obrazložiti zašto je presudno razumjeti i analizirati ponašanje potrošača kao i osnovne principe ponašanja potrošača.
 • Analizirati socijalne čimbenike utjecaja na ponašanje potrošača, dvosmjerni odnos između kulture i pojedinca, kao i utjecaj tehnologije na kulturu i ponašanje potrošača.
 • Obrazložiti kako osobni čimbenici utječu na ponašanje potrošača.
 • Obrazložiti kako psihološki procesi utječu na ponašanje potrošača.
 • Procijeniti kako se postupak odlučivanja o kupnji proizvoda i usluge razlikuje u svojoj složenosti.

Željeni ishodi učenja

 • Obrazložiti zašto je presudno razumjeti i analizirati ponašanje potrošača kao i osnovne principe ponašanja potrošača te na odabranom primjeru objasniti čimbenike utjecaja na ponašanje potrošača.
 • Analizirati socijalne čimbenike utjecaja na ponašanje potrošača, dvosmjerni odnos između kulture i pojedinca, kako bi se potkrijepio utjecaj tehnologije na kulturu i ponašanje potrošača i na odabranom primjeru potkrijepio značaj supkultura.
 • Dokazati kako osobni čimbenici utječu na ponašanje potrošača i kritički analizirati razine uključenosti potrošača i njegove primjene u marketingu.
 • Obrazložiti kako psihološki procesi utječu na ponašanje potrošača i kritički analizirati strategiju pozicioniranja proizvoda ili usluge na navedenom primjeru.
 • Obrazložiti kako se proces donošenja odluka o kupnji proizvoda i usluge razlikuje, a na odabranom primjeru potkrijepiti svaku fazu odlučivanja o kupnji proizvoda i usluga.
Podijeli: Facebook Twitter