fbpx
Image for
Naslovnica

Psihologija korisničkog iskustva

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Psihologija korisničkog iskustva

Oznaka predmeta

22-03-538

Semestar

5

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da:
• steknu osnovno znanje iz opće i primijenjene psihologije koje je važno za razumijevanje korisničkog iskustva i načina na koji korisnici komuniciraju s proizvodima, sustavima i uslugama
• razumiju percepciju, proces učenja, osjećaje i motivaciju osobe za korištenje određenog proizvoda, sustava i usluge
• razumiju postupak donošenja odluka u kontekstu interakcije korisnika s proizvodima, sustavima i uslugama
• dizajniraju i interpretiraju istraživanje korisničkog iskustva, stvore osobne slike korisnika i identificiraju psihološku prepreku na putovanju potrošača
• razumiju psihološke principe dizajna, sadržaja i oblika teksta.

Modul potiče studente da teme koje se podučavaju u ostatku programa sagledaju iz psihološke perspektive. Studenti će naučiti bolje razumjeti korisnike i njihove kognitivne procese. Moći će objasniti psihološke aspekte korisničkog iskustva. Stečeno znanje pomoći će studentima u razvijanju vještina analiziranja i predviđanja ponašanja korisnika, kao i u razvoju psiholoških tehnika za poticanje određenih ponašanja.

Ovaj modul doprinosi cjelokupnom razvoju studenata kao profesionalaca i praktičara jer će po završetku tečaja studenti biti u mogućnosti primijeniti svoje znanje iz psihologije u dizajniranju optimalnog korisničkog iskustva, što će pridonijeti ukupnom skupu vještina za njihovo buduće zaposlenje.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Ariely, D. (2008) Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions, HarperCollins, New York, NY
2. Kahneman, D 2011, Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, United States.
3. (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 24 April 2021)
4. (2021) HubSpot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 04 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Foxall G., Goldsmith R. E., Brown S. (1998) Consumer psychology for marketing, 2nd edn, Cengage Learning EMEA, Andover
2. Wittig, A. F. (1984) Psychology: An Introduction, McGraw-Hill, New York, NY
3. Cialdini, R. B. (2016) Pre-Suasion: A Revolutionary Way to Influence and Persuade, New York: Simon and Schuster.
4. Journal of Psychology, Taylor and Francis

Dodatna literatura:
1. Norman, D. (2005), Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things , 1st edn, Basic Books,
2. Kolenda, N 2016, Psychology of Copywriting, Kolenda Entertainment LCC, viewed 30 April 2021, https://www.nickkolenda.com/copywriting-tips/
3. Ariely, D. (2013) The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone--Especially Ourselves, Harper Perennial, New York City, NY
4. (2021) Marketing Land [Online] Available at: https://marketingland.com/ (Accessed: 27 April 2021)
5. Journal of Marketing, SAGE
6. Journal of Consumer Behaviour. Wiley
7. Journal of Consumer Research, Oxford University Press

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati kako psihološki procesi mogu utjecati na korisničko iskustvo.
 • Analizirati kako psihološke osobine mogu utjecati na korisničko iskustvo.
 • Argumentirati važnost korisničkog istraživanja i segmentacije i tumačenja njihovog ponašanja i donošenja odluka.
 • Analizirati gdje i kada primijeniti određene psihološke principe u komunikaciji korisnika na određenim dodirnim točkama.

Željeni ishodi učenja

 • Dizajnirati korisničko iskustvo koristeći znanje o psihološkim procesima.
 • Dizajnirati korisničko iskustvo koristeći znanje o psihološkim osobinama.
 • Stvoriti istraživanje i segmentaciju korisnika i upotrijebiti psihološka saznanja za tumačenje ponašanja korisnika i donošenja odluka u datim primjerima.
 • Stvoriti konkretna marketinška i komunikacijska rješenja za specifične probleme uzimajući u obzir psihološke principe.
Podijeli: Facebook Twitter