Natrag na nastavnici i asistenti

dr. sc. Nataša Trojak

dr. sc. Nataša Trojak je prodekanica za nastavu i profesor stručnog studija ekonomske grupe predmeta na Visokom učilištu Algebra. Diplomirala je 1996., a znanstveni magisterij obranila 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, studij „Organizacija i management“. Doktorat iz područja društvenih znanosti, polje psihologija stekla je u studenom 2020. godine. Još tijekom studija počela je raditi u nekoliko manjih tvrtki, da bi nakon diplome karijeru nastavila u Wrigleyu, AWT-u, Gastro Grupi, a na kraju otvara i vlastito poduzeće. Od 2001. godine održava radionice, treninge i klasičnu nastavu na nizu visokoškolskih ustanova, ali i u poduzećima, razvojnom agencijama i slično. Od 2009. godine profesionalnu karijeru nastavlja u području visokog obrazovanja. Paralelno je, samostalno i u timu, objavila niz pisanih radova s područja poduzetništva i menadžmenta, koautor je nekoliko knjiga koje se bave istim područjem, a sudjeluje i na domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima. Objavila je i nekoliko priručnika koji pokrivaju teme koje obuhvaćaju predmeti Poduzetništvo i Prodajna komunikacija na Visokom učilištu Algebra.

Podijeli: Facebook Twitter