Image for
Naslovnica

Računalni alati u vizualnoj komunikaciji

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Računalni alati u vizualnoj komunikaciji

Oznaka predmeta

22-03-514

Semestar

3

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s računalnim alatima koji se koriste u vizualnoj komunikaciji u oba poštovana poljima, pikselima i grafikama. Modul započinje individualnim završnim radom, a završava integracijom unutar izgleda.

Ovaj modul nije središnji u sklou preddiplomskog marketinga, ali predstavlja nastavak na modul Dizajn vizualnih komunikacija. Predstavlja praktični modul u polju vizualne komunikacije gdje je ključna praktična primjena i integracija.

Studenti će naučiti:
• osnove fotografije kao izvora slika i poštovanih formata podataka,
• utjecaj formata podataka na manipulaciju fotografijama,
• foto manipulaciju i integritet vizualne komunikacije danas,
• vektorsku grafiku i njenu raznolikost uporabe,
• komunikacijsku vrijednost izgleda i integraciju piksela i grafičkih elemenata,

Ovaj se modul podučava kroz praktični pristup, primjere i rješavanje problema. Provjera modula temelji se na praktičnom ispitu koji se sastoji od niza pojedinačnih praktičnih zadataka, na izradi pojedinačnog projekta i na individualnoj domaćoj zadaći. Pojedinačni studentski projekt temelji se na osmišljenom rješenju izgleda s integracijom grafičkih i foto manipuliranih slika koje su dobro integrirane u cjelinu.

Sadržaj

• Fotografije i zapisi
• Dubina boje
• Destruktivna obrada
• Nedestruktivna obrada
• Fotomontaže
• Vektorska grafika
• Grafička obrada
• Prijelom
• Korisničko iskustvo
• Kompatibilnost digitalnog sadržaja
• Projektna organizacija
• Vizualna komunikacija

Literatura

Obvezna literatura:
1. Chavez, C. and Faulkner, A. (2021) Adobe Photoshop Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press
2. Wood, B. (2021) Adobe Illustrator Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press
3. Kordes Anton, K. and DeJarld, T. (2021) Adobe InDesign Classroom in a Book, , [s.l.]: Adobe Press

Preporučena literatura

Preporučena literatura:
1. Tondreau, B. (2011) Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids (Design Essentials), Beverly, MA: Rockport Publishers
2. Wheeler, A. (2012) Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 4th edn, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons

Dodatna literatura:
1. Future plc (2021) Creative Bloq [Online]. Available at: https://www.creativebloq.com/ (Accessed: 10 May 2021)
2. Vistaprint (2021) 99 designs [Online]. Available at: https://99designs.com/ (Accessed: 10 May 2021)
3. Snider, L. (2021) Adobe Lightroom CC and Photoshop CC for Photographers Classroom in a Book, 1st edn, [s.l.]: Adobe Press
4. Dribbble (2021) Dribbble [Online]. Available at: https://dribbble.com/ (Accessed: 10 May 2021)
5. Barnabe, R. (2021) Richard Barnabe Blog [Online]. Available at: https://richardbernabe.com/blog/ (Accessed: 10 May 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Odabirati najadekvatniju opciju za retuširanje i korekciju rasterske slike.
 • Samoprocijeniti odgovarajuće materijale i izraditi fotomontažu uzimajući dati primjer kao vodič za stvaranje.
 • Stvoriti vektorsku grafiku u skladu sa standardima kvalitete koji podržavaju sve aplikacije.
 • Izgraditi izgled stvorene vizualne komunikacije procjenjujući informacijsku strukturu unutar ograničenog prostora.

Željeni ishodi učenja

 • Odabrati najadekvatniju opciju za retuširanje i korekciju rasterske slike koja podržava mogućnost daljnjih poboljšanja i fleksibilnosti unutar radnog procesa.
 • Samoprocijeniti odgovarajuće materijale i izraditi foto montažu uzimajući dati primjer kao vodič za stvaranje. Podržati nerazornu postprodukciju i razgranatu strukturu unutar strukture sloja čineći je spremnom za dodatne promjene.
 • Stvoriti vektorsku grafiku u skladu sa standardima kvalitete koji podržavaju sve aplikacije. Prosuditi njihovu vrijednost upotrebe u vizualnim komunikacijama i braniti izbor.
 • Konstruirati izgled stvorene vizualne komunikacije procjenjujući informacijsku strukturu u ograničenom prostoru, zadržavajući vizualni stil i održivost elemenata izgleda.
Podijeli: Facebook Twitter