fbpx
Image for
Naslovnica

Razvoj interakcijskih sučelja

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 105

Naziv predmeta

Razvoj interakcijskih sučelja

Oznaka predmeta

22-03-515

Semestar

3

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul pruža studentima vještine i znanja potrebna za razvoj statičnih web stranica, korištenje odgovarajućih alata i primjenu načina razmišljanja potrebnih za dizajniranje web stranica s modernim korisničkim iskustvom.

Ovaj modul daje osnovu za module za web razvoj koje će studenti polagati u sljedećim semestrima. Vještine koje donosi ovaj modul značajno će doprinijeti razvoju studenata kao profesionalca u povezanim područjima.

Studenti će naučiti:
• temelje web razvoja
• kako strukturirati HTML dokument, primijeniti CSS stilove
• kako stvoriti responzivnu statičku web stranicu

Provjera modula temelji se na pojedinačnim studentskim projektima. U tim projektima studenti moraju stvoriti statičku web stranicu prema zadanoj specifikaciji.

Sadržaj

Oblikovanje jednostavne i složene strukture sadržaja HTML dokumenata. Oblikovanje i primjena dizajna na strukturu HTML dokumenata primjenjujući tehnike CSS tehnologije. Oblikovanje responzivnih web stranica primjenom koncepata razdvajanja logičkog i fizičkog dizajna web stranica. Oblikovanje responzivnih web stranica na primjenom gotovih razvojnih okvira za tu namjenu. Primijena stečenih znanja osnovnih standarda HTML i CSS tehnologija u izradi i objavi statičkog web sjedišta.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Robbins, J. (2018) Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. 5th edn. Sebastopol: O'Reilly Media, New York, NY
2. Google Inc. (2021) Google HTML/CSS Style Guide [Online]. Available at https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html (Accessed: 25 April 2021).
3. W3C (2021) W3C [Online]. Available at https://www.w3.org/ (Accessed: 25 April 2021).
4. W3 Schools (2021) W3 Schools [Online]. Available at https://www.w3schools.com (Accessed: 25 April 2021)
5. Stack Overflow (2021) Stack Overflow [Online]. Available at https://stackoverflow.com/ (Accessed: 22 April 2021).

Preporučena literatura:
1. McGrath, M. (2020) HTML, CSS and JavaScript in easy steps. In Easy Steps Limited, Workshire
2. UX Planet (2021) UX Planet [Online]. Available at: https://uxplanet.org/ (Accessed: 22 April 2021).
3. Smashing Magazine (2021) Smashing Magazine [Online]. Available at https://www.smashingmagazine.com/ (Accessed: 22 April 2021).
4. A List Apart (2021) A List Apart [Online]. Available at https://alistapart.com/ (Accessed: 22 April 2021).
5. (2021) CSS Tricks [Online]. Available at https://css-tricks.com/ (Accessed: 22 April 2021).

Dodatna literatura:
1. Google Inc. (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 20 April 2021)
2. HubSpot Inc. (2021) HubSpot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 26 April 2021)
3. Creative Bloq (2021) Creative Bloq [Online]. Available at: https://www.creativebloq.com/ (Accessed: 22 April 2021).
4. Web Designer Depot (2021) Web Designer Depot [Online]. Available at: https://www.webdesignerdepot.com/ (Accessed: 22 April 2021).

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Oblikovati osnovne HTML elemente za stvaranje statičnih HTML stranica.
 • Formulirati i primijeniti osnovne CSS stilove.
 • Stvoriti CSS animacije i prijelaze prilagođene web stranici.
 • Stvoriti web stranicu u skladu sa specifikacijama i dizajnom, koristeći HTML i CSS.

Željeni ishodi učenja

 • Oblikovati strukturne HTML elemente za stvaranje statičnih HTML stranica.
 • Oblikovati i primijeniti složene CSS stilove za definiranje fizičkog dizajna.
 • Stvoriti složene CSS animacije i prijelaze prilagođene različitim medijima.
 • Stvoriti složenu web stranicu u skladu sa specifikacijama i dizajnom primjenom naprednih HTML i CSS tehnika.
Podijeli: Facebook Twitter