Image for
Naslovnica

Statistika

 • Predavanje 30
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 105
Ukupno 180

Naziv predmeta

Statistika

Oznaka predmeta

22-03-508

Semestar

2

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• implementiraju osnovne statističke tehnike i metode u grupiranju, tabeliranju i grafičkom prikazu podataka pomoću MS Excel-a
• izvode statističko modeliranje i analize koristeći odgovarajuće statističke testove i interpretiraju rezultate.

Studenti uče teorijske i praktične temelje statistike, s naglaskom na marketingu. Ovaj modul pruža studentima statističke alate koji će im omogućiti dobar uspjeh u ostalim modulima ovog studijskog programa koji se bave istraživanjem tržišta.

Važno je za studente da pohađaju ovaj modul kako bi razvili svoje logičke vještine i vještine rasuđivanja potrebne da bi postali veliki tržišni analitičari. Znanja koja studenti steknu u ovom modulu pridonijet će ukupnom skupu vještina za njihovo buduće zaposlenje kao stručnjaka za digitalni marketing. Ovaj će modul izložiti studente određenom iskustvu kada se bave statističkim problemima i modelima na praktičan način, pojedinačno i u timovima.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Quirk, T. J., Rhiney, E. (2021) Excel 2019 for Marketing Statistics: A Guide to Solving Practical Problems.2nd edn. [s.l.] Springer, Cham.

Preporučena literatura:
1. Remenyi, D., Onofrei, G., English, J. (2015) An Introduction to Statistics using Microsoft Excel.2nd edn. [s.l.] ACPIL.

Dodatna literatura:
1. Illowsky, B., Dean, S. (2018) Introductory Statistics. [s.l.] Openstax.
2. Witte, R. S., Witte, J. S. (2017) Statistics.11th edn. [s.l.] Wiley.
3. Papić, M. (2014): Primijenjena statistika u MS Excelu (5. izdanje), Naklada Zoro, Zagreb

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Predstaviti podatke grafički i grupirati ih na zadani način.
 • Izračunati srednje vrijednosti i mjere disperzije skupa podataka.
 • Odrediti odgovarajući regresijski model između dvije varijable.
 • Odrediti odgovarajući model skupa podataka o trendu i izračunati pojedinačne i agregatne indekse.
 • Izračunati podatke koristeći svojstva normalne krivulje.
 • Primijeniti odgovarajuću metodu za ispitivanje hipoteza.

Željeni ishodi učenja

 • Skupiti podatke prema zadanoj metodi i protumačiti dobivene rezultate.
 • Izračunati i protumačiti srednje vrijednosti i mjere disperzije skupa podataka.
 • Primijeniti odgovarajući regresijski model i protumačiti parametre dobivenog modela.
 • Izračunati i protumačiti parametre odgovarajućih trendovskih modela skupa podataka i pojedinačnih indeksa.
 • Analizirati niz podataka primjenjujući svojstva normalne krivulje.
 • Protumačiti dobivene rezultate ispitivanja hipoteze.
Podijeli: Facebook Twitter