Image for
Naslovnica

Upravljanje projektima

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Upravljanje projektima

Oznaka predmeta

22-03-509

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj

Sagledavanje vrijednosti metodologije i organizacije posla kao projekta; Identifikacija različitih projektnih uloga i odgovornosti; Definiranje različitih aspekata projekta; Izrada i održavanje pripadajućeg projektnog plana; Proaktivna identifikacija i upravljanje obuhvatom, predmetima, rizicima i komunikacijom; Identifikacija odgovarajuće razine zahtjevane kvalitete te upravljanja kvalitetom do te razine; Identifikacija i prikupljanje metrike kojom se vrednuje kvaliteta i sveukupna uspješnost projekta; Izvršenje revizije financijske i fizičke realizacije bilo kojeg projekta, biti u mogućnosti dati odgovor u kojoj se fazi projekt, odnosno portfelj nalazi te koji su fizičko-financijski trendovi."

Literatura

Obvezna literatura:
1. (2018) PM² project management methodology, ver. 3.0

Preporučena literatura:
1. [Anon.] (2017) A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOKŸ Guide).6th edn. [s.l.] Project Management Institute.
2. IPMA (2016) Individual Competence Baseline, Version 4.0 (ICB4) [online]
Available at: https://www.ipma.world/individuals/standard/

Dodatna literature:
1. Kerzner, H. (2005) Project Management: A Systems Approach to Planning,Scheduling and Controlling.12thedn.[s.l.] Wiley.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti osnovne vrijednosti metodologije, povelje projekata i organizacijskih struktura. Razviti strukturu WBS-a projekta, miljokaze i aktivnosti.
 • Izračunati plan projekta i znati kako kontrolirati projekt pomoću metode kritičnog puta.
 • Utvrditi koncepte upravljanja pitanjima, opsegom, komunikacijom, rizicima, kvalitetom i metrikom.
 • Stvoriti raspored projekata s projektnim aktivnostima i resursima pomoću alata za planiranje projekata.
 • Izraditi izvješće o napretku i troškovima projekta koristeći alate za planiranje projekata i komunicirati s dionicima projekta.

Željeni ishodi učenja

 • Odabrati metodologiju, strukturu WBS-a i izraditi povelju projekta. Dizajnirati integrirani projektni plan.
 • Pravilno i na ispravan način koristiti metode planiranja kao temeljne tehnike u upravljanju projektima sa svim parametrima.
 • Argumentirati tehnike upravljanja problemima, opsegom, komunikacijom, rizicima, kvalitetom i metrikom.
 • Stvoriti raspored projekta s vremenskim kašnjenjima i ograničenjima, obraćajući se ukupnim lociranim resursima pomoću alata za planiranje projekata.
 • Procijeniti osnovne pokazatelje uspješnosti projekta pomoću alata za planiranje projekata i donositi poslovne odluke.
Podijeli: Facebook Twitter