Image for
Naslovnica

Uvod u istraživački rad

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 45
Ukupno 90

Naziv predmeta

Uvod u istraživački rad

Oznaka predmeta

22-03-523

Semestar

4

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi modula su upoznati studente s postupkom, konvencijama i stilom pisanja akademskih tekstova te im omogućiti kritičko predstavljanje i referenciranje stručne i znanstvene literature i odabir prikladnih metoda istraživanja.

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• razmišljaju na znanstveni način
• odaberu i primijene optimalnu metodologiju istraživanja za dani problem
• provode istraživanje, analiziraju i izvještavaju o podacima
• napišu stručni članak.

Ovaj modul doprinosi cjelokupnom akademskom razvoju studenata te će ih pripremiti za znanstveni i stručni rad.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Lester, J. D. (2015) Writing Research Paper: A Complete Guide, 15th edn, New York City, NY: Pearson,
2. Elsevier (2021) Elsevier [Online] Available at https://www.elsevier.com/ (Accessed: 10 May 2021)
3. Google Inc. (2021) Google Scholar [Online] Available at https://scholar.google.com/ (Accessed: 10 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Wilson, B. E. (2003) An Introduction to Scientific Research, 1st edn, New York, NY: Dover Publications Inc.,
2. Hofmann, A. (2020) Scientific Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations, New York, NY: Oxford University Press
3. Glasman-Deal, H. (2010) Science Research Writing for Non-native Speakers of English, London: Imperial College Press

Dodatna literatura:
1. Research Gate GmbH (2021) Research Gate [Online]. Available at https://www.researchgate.net/ (Accessed: 10 May 2021)
2. SAGE Publications (2021) Sage Journals [Online]. Available at https://journals.sagepub.com/ (Accessed: 10 May 2021)
3. AI2 (2021) Semantic Scholar [Online]. Available at https://www.semanticscholar.org/ (Accessed: 10 May 2021)Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti osnove istraživačke filozofije i usporediti različite vrste istraživanja.
 • Usporediti različite vrste i strukturu akademskih tekstova i razlikovati različite vrste akademskog pisanja.
 • Usporediti različite metodologije istraživanja, postupke uzorkovanja i tehnike prikupljanja podataka.
 • Pripremiti prijedlog istraživanja i obris istraživačkog rada.

Željeni ishodi učenja

 • Procijeniti različite istraživačke pristupe i njihovu prikladnost za određena istraživačka pitanja.
 • Preporučiti odgovarajuću vrstu akademskog teksta i stila pisanja s obzirom na predmet istraživanja.
 • Odabrati odgovarajuću metodologiju istraživanja, postupak uzorkovanja i tehniku prikupljanja podataka kako bi se ispunili ciljevi istraživačke studije.
 • Napraviti istraživački rad primjenjujući sve akademske konvencije u pogledu stila, oblikovanja i sadržaja.
Podijeli: Facebook Twitter