Image for Ishodi učenja na razini studijskog programa
Naslovnica

Ishodi učenja na razini studijskog programa

 • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
 • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 24 godine
 • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
 • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Preddiplomski stručni studij Oblikovanja tržišnih komunikacija

Ishodi učenja na razini studijskog programa

OPĆI ISHODI UČENJA:

 1.  Kreirati vlastita vizualno komunikacijska rješenja u kojima se vidi poznavanje problematike i metodologije vizualnog komponiranja, perspektive, prostora, granica, forme, tonskog, kolorističkog, zlatnog reza i raznih utjecaja iz povijesti umjetnosti
 2.  Osmisliti i promišljati kompozicijske elemente (linija, točka, krug, kvadrat) te elemente jezika vizualnog oblikovanja (ilustracije, crteže, tipografiju, fotografiju)
 3.  Smisleno korištenje temeljnih metoda tržišnog komuniciranja, kreativnog jezičnog izražavanja te upotreba vizualno-komunikacijskih strategija u kreativnoj industriji
 4.  Kreirati uz teoriju oblikovanja i konceptualnom vizualnom metodom razne potrebe crtačka i idejna rješenja portreta, figure, akta, predmeta na kojima se vidi poznavanje metodologije izrade vizualnog predloška u raznim prikladnim medijima
 5. Vrednovati i analizirati složene probleme iz područja struke korištenjem temeljnih tržišnih koncepata, psihologije oblikovanja tržišnih komunikacija te ponašanja potrošača
 6.  Analizirati razne materijale tržišnih komunikacija, strategije te portfolio i načine prikupljanja i obrade materijala stvorenih prema klijentu, i na temelju njih zaključivati o načinima konceptualizacije i izrade vlastitih materijala

POSEBNI ISHODI UČENJA:

 1. Predlagati inovativna rješenja u području oblikovanja vizualnih komunikacija kritičkom analizom i vrednovanjem aktualnih spoznaja, modela i rješenja iz područja struke, upotrebom „rješenja najboljih praksi“ te poznatih i modificiranih vizualnih problema
 2. Kreirati, obraditi i izraditi elemente vizualnog oblikovanja iz različitih okruženja i medija (mockup, ilustracija, fotografija i sl.) u gotov prezentacijski vizualni materijal.
 3.  Kreirati vlastita tipografska rješenja na temelju razumijevanja i poznavanja metodologije i problematike izrade tipografije i baratanja oblikovnim izričajnim sredstvima u cjelini prema nekom tržišnom zadatku
 4.  Analizirati i potom sintetizirati znanja i spoznaje, kako bi isto mogli primijeniti unutar planiranja, projektiranja i implementacije unutar procesa oblikovanja tržišnih komunikacija služeći se domaćim i stranim izvorima znanja
 5.  Kreirati elemente portfolia i vlastitog brenda za (samo)promociju, komunikaciju vlastitog kreativnog sadržaja na tržištu
 6. Analizirati tržišni nalog (kreativni brief) prema tehnikama i metodama umjetničke direkcije u tržišnoj komunikaciji koristeći zadane elemente vizualnog oblikovanja
 7.  Aplicirati psihologiju i učinak svjetla i boje na razne vizualne izričaje od ilustracije i fotografije pa sve do videa i produkcije multimedijskog sadržaja, radi povećanja čitljivosti, prijenosa informacija i povezivanja elemenata
 8.  Smisleno voditi vizualni projekt od početka idejnih rješenja do finalne produkcije i postprodukcije na različitim multimedijskim platformama
 9.  Planirati i predvidjeti elemente korisničkog sučelja kroz mehaniku funkcioniranja strukture sadržaja te definirati prikladne postupke standardizacije prema platformama internet okruženja
 10.  Razlučiti kauzalnosti i kompleksnosti vizualnog oblikovanja proizvoda te aplicirati isto na digitalne sadržaje u vidu drugačijeg pristupa i inovativnijeg razmatranja tržišne komunikacije
Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter