fbpx

Višen Tadić, struć.spec.art. Rođen je 1981. godine u Zagrebu. Klasičnu gimnaziju u Zagrebu završava 2000. godine. Specijalistički diplomski stručni studij upravljanja tržišnim komunikacijama završio je na Visokoj školi tržišnih komunikacija Agora 2017. godine. Od 2015. godine radi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na kolegijijma Obrada slike, zvuka i videa;Multimedijski marketing, Integracija medija, Oblikovanje medijske građe i Procesi video produkcije.

Povezani kolegiji:Oblikovanje tržišnih komunikacija - Preddiplomski studij

Oblikovanje tržišnih komunikacija
Oblikovanje fotografskog sadržaja
Oblikovanje multimedijskog sadržaja
Vizualno oblikovanje 2 - DTP
3D Oblikovanje tržišnih komunikacija
Oblikovanje fotografskog sadržaja
Podijeli: Facebook Twitter