Image for
Naslovnica

Audio i video oprema

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Audio i video oprema

Oznaka predmeta

23-10-504

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj predmet upoznaje studente s osnovama i različitim načinima spajanja i primjene audio i video opreme. Audio i video sustavi danas su visoko integrirani, zbog čega je potrebno savladati osnovna znanja iz njihove integracije, pravilnog spajanja i upotrebe.

Kroz upoznavanje sa različitim standardima audio i video opreme, studenti će upoznati pravila struke u smislu snimanja i isporuke adekvatnog audio i video sadržaja koji se u naknadnim procesima montira u završni oblik – audio-vizualno djelo.

Ovaj predmet je također priprema za druge kolegije u studijskom programu na tematiku audio i video opreme, pošto bez tih znanja ne mogu napraviti snimanje kvalitetnog audio i video sadržaja kao pripremu u sve kasnije procese obrade i montaže zvuka i slike.

Studenti će naučiti o:
• Osnovnim tipovima analognih i digitalnih audio i video standarda i pripadajućih kabela za spajanje audio i video sustava
• Osnovnim tipovima analognih audio uređaja i njihovom spajanju u sustave za obradu zvuka
• Osnovnim tipovima digitalnih audio uređaja i njihovom spajanju u sustave za obradu zvuka
• Osnovnim tipovima video uređaja na strani kreiranja videa
• Osnovnim tipovima video uređaja na strani montiranja, obrade i reprodukcije videa za različite medije

Ovaj predmet se podučava kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Procjena modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere te praktičnim zadacima sa individualnim pristupom.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Henevald, Helen M.(2019) Audio, Video and streaming media technologies

Dopunska literatura:
1. Austenberry, D.(2013) The technology of Video and Audio Streaming

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Odabrati opcije za ispravno spajanje audio i video sustava
 • Opravdati upotrebu audio opreme poput kabela, mikrofona, konzola, analognih procesora i efekata
 • Opravdati upotrebu digitalne audio opreme – zvučnih kartica, konzola, digitalnih procesora i efekata
 • Odabrati potrebne opcije za ispravno snimanje video zapisa
 • Usporediti različite tipove uređaja za montiranje, reprodukciju i obradu videa za različite medije

Željeni ishodi učenja

 • Kritični procijeniti optimalne i alternativne načine za spajanje audio i video sustava
 • Procijeniti upotrebu određene audio opreme kao što su analogni kabeli, mikrofoni, konzole, procesori i efekti
 • Kritički procijeniti upotrebu određene digitalne audio opreme kao što su zvučne kartice, konzole, procesori i efekti
 • Obraniti potrebne opcije za ispravno snimanje video zapisa
 • Obraniti potrebne opcije za montiranje, reprodukciju i obradu videa za različite medije
Podijeli: Facebook Twitter