Image for
Naslovnica

Digitalna grafika i prikaz informacija

  • Predavanje 15
  • Vježbe 30
  • Samostalni rad 135
Ukupno 180

Naziv predmeta

Digitalna grafika i prikaz informacija

Oznaka predmeta

23-10-526

Semestar

4

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Kolegij upoznaje studente s kompetencijama kreiranja digitalnih grafika i prikazu informacija koje se baziraju na prijenosu poruke adekvatno formatu i funkciji vizualnog djela. Direktnost i indirektnost, brzi i sporiji prijenos poruke odnosno jednostavnost i razumijevanju ili složenije pripovijedanje kroz vizualnu komunikaciju je odredjena kroz format i funkciju.

Ovaj se kolegij podučava kroz praktični pristup, primjere i rješavanje problema. Provjera modula temelji se na praktičnom ispitu koji se sastoji od niza pojedinačnih praktičnih zadataka, na izradi pojedinačnog projekta i na individualnoj domaćoj zadaći. Pojedinačni studentski projekt temelji se na osmišljenom rješenju vizualne komunikacije s integracijom vizualnih elemenata u cjelinu.

Studenti će naučiti:
• digitalnu grafiku i njenu raznolikost uporabe,
• prednosti i limitacije izrade digitalne grafike,
• modularnost izrade i primjene
• aplikativnost kroz medije
• pripremu za upotrebu u raznim medijima
• hijerarhiju informacija prema vrijednosti, poruci i cilju pripovijedanja
• metode i načine kreiranja vizualnih komunikacija
• integraciju vizualnih elemenata
• kritički pristup u organiziranju informacija
• pročiščavanje informacija
• komuniciranje direktnim i indirektnim načinom

Literatura

Obavezna literatura:

1. Wood, B. (2021) Adobe Illustrator Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press
2. Kordes Anton, K. and DeJarld, T. (2021) Adobe InDesign Classroom in a Book, , [s.l.]: Adobe Press

Dopunska literatura:

1. Tondreau, B. (2011) Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids (Design Essentials), Beverly, MA: Rockport Publishers
2. Wheeler, A. (2012) Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 4th edn, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

  • Stvoriti vektorsku grafiku u skladu sa standardima kvalitete koji podržavaju sve aplikacije.
  • Konstruirati informacijski kostur prema zadanom cilju i poruci vizualne komunikacije.
  • Izgraditi izgled stvorene vizualne komunikacije procjenjujući informacijsku strukturu unutar ograničenog prostora.

Željeni ishodi učenja

  • Prosuditi vrijednost upotrebe vektorske grafike u vizualnim komunikacijama i braniti izbor.
  • Konstruirati informacijski kostur sukladno istraživanju i opisu samostalno derivirajući cilj i poruku vizualne komunikacije.
  • Konstruirati izgled stvorene vizualne komunikacije procjenjujući informacijsku strukturu u ograničenom prostoru, zadržavajući vizualni stil i održivost elemenata izgleda.
Podijeli: Facebook Twitter