Image for
Naslovnica

Istraživanje i razvoj multimedijskog sadržaja

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Istraživanje i razvoj multimedijskog sadržaja

Oznaka predmeta

23-10-511

Semestar

2

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovama multimedijskog istraživanja, analize i kritičkog mišljenja.

Kolegij podučava kroz integraciju teorije, usredotočen na individualno praktično učenje, kritičko razmišljanje i rješavanje problema. Provjera kolegija temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na prošla i sadašnja istraživanja i primjere iz stvarnog života koji pružaju korelaciju sa studentskim projektima i budućim razvojem. Pojedinačni studentski projekt temelji se na pojedinačnom istraživanju i danom prijedlogu.

Spoznaja značenja multimedije, prijenosa informacija kroz različite medije i vrste interaktivnosti i narativa, čine kolegij ključnim kao potpora konsekventnim kolegijima.

Studenti će naučiti o:
• kreaciji i reinterpretaciji informacija kroz medije i medijske kanale
• multimedijskim teorijama, konceptima, integraciji, proširenju i prakse
• multimedijskim komponentama - razumijevanju osnova, rasta i budućih promjena
• multimedijskim očekivanjima - interakciji i interaktivnosti, očekivanjima i inovaciji
• istraživačkoj dilemi - pronalaženju prave teme / problema
• značenju relevantnog, zanimljivog, poučnog, izvornog, izvedivog i motivirajućeg
• učenju za istraživanje, konceptualizaciju, metodologije i prikupljanje podataka
• pisanju rada - uvodu, materijalima i metodama, rezultatima, raspravi.

Literatura

Obavezna literatura:

1. Ze-Nian, L. (2021) Fundamentals of Multimedia. 1st edition. NY: Springer
2. Sharma, D. (2015) Fusion of Smart, Multimedia and Computer Gaming Technologies, Research, Systems and Perspectives. 1st edition. NY: Springer
3. Mayer, E. R. (2020) Multimedia Learning. 1st edition. Cambridge: Cambridge University Press
4. Alan Cooper, A. (2007) About Face 3: The Essentials of Interaction Design. 3rd edition, Logan, Utah: Jenson Books

Dopunska literatura:

1. Murray, R. (2017) How to Write a Thesis. 4th edition. NY: Open University Press
2. Murray, R. (2019) Writing for Academic Journals. 4th edition. NY: Open University Press

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Identificirati, analizirati i argumentirati istraživački problem.
 • Valorizirati prikupljene podatke i opravdati povezanost s istraživačkim problemom.
 • Argumentirati potencijalna rješenja s obzirom na podatke iz neovisnog istraživačkog rada.
 • Strukturirati prikupljene podatke u pisani oblik akademskog dokumenta.

Željeni ishodi učenja

 • Identificirati, analizirati i argumentirati istraživački problem demonstrirajući osnovne multimedijske koncepte, teoriju i upotrebu.
 • Valorizirati prikupljene podatke i opravdati povezanost s istraživačkim problemom obraćajući se mogućim ishodima, novim saznanjima i rješenjima.
 • Odabrati rješenje s obzirom na podatke iz neovisnog istraživačkog rada.
 • Koristiti najbolje prakse za strukturiranje prikupljenih podataka u pisani oblik akademskog dokumenta.
Podijeli: Facebook Twitter