Image for
Naslovnica

Klijentsko skriptiranje

  • Predavanje 30
  • Vježbe 30
  • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Klijentsko skriptiranje

Oznaka predmeta

23-10-517

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s mogućnostima klijentskog skriptiranja koristeći JavaScript i biblioteku otvorenog koda.

Ovaj modul dio je osnovne grupe front-end modula u sklopu studijskog programa, aktivno provodeći studente kroz razvoj multimedijskih rješenja, posebno se fokusirajući na web rješenja i tehnike i metode u JavaScript-u koje podržavaju multimedijski sadržaj. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim sljedećim osnovnim modulima.

Modul se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na individualnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu izradi web stranice s najmanje šest dinamičnih web stranica pomoću JavaScript-a i biblioteke otvorenog koda te primjenom naučenih tehnika.

Studenti će naučiti o:
• mogućnostima klijentskog skriptiranja koristeći JavaScript i biblioteku otvorenog koda
• paradigmama programiranja u JavaScript-u
• pravilima, standardima, specifičnim međuovisnostima klijentskog skriptiranja koristeći JavaScript.
• pristupu elementima web stranice odgovornima za interakciju korisnika
• korištenju biblioteke otvorenog koda za stvaranje brže i bolje interaktivne web stranice.

Literatura

Obavezna literatura:

1. Haverbeke, M. (2018) Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming. 3rd edition [s.l.]: No Starch Press
2. Camden, R., Di Francesco, H., Gurney, C., Kirkbride, P. And Shavin, M. (2020) Front-End Development Projects with Vue.js. Birmingham: Packt Publishing

Dopunska literatura:

1. Voice, R. and Voice, A. (2020) Simply ES6: Mastering JavaScript and ES6 to its fullest. 2nd Edition. [s.l.]: Published Independently
2. Kereki, F. (2017) Mastering JavaScript Functional Programming. 1st edition. Birmingham: Packt Publishing,

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

  • Osmisliti jednostavno web mjesto / aplikaciju prikladnu za JavaScript aplikacije.
  • Izraditi jednostavnu web stranicu / aplikaciju pomoću JavaScript-a.
  • Osmisliti i izraditi jednostavnu web stranicu / aplikaciju pomoću biblioteke otvorenog koda.

Željeni ishodi učenja

  • Osmisliti složenu web stranicu / aplikaciju prikladnu za JavaScript aplikaciju i procijeniti razumnost upotrebe JavaScript-a na idejnom projektu.
  • Izraditi složenu web stranicu / aplikaciju pomoću JavaScript-a i procijeniti razumnost upotrebe JavaScript-a na implementiranom rješenju.
  • Osmisliti i izraditi složenu web stranicu / aplikaciju pomoću biblioteke otvorenog koda i procijeniti razumnost korištenja biblioteke otvorenog koda na implementiranom rješenju.
Podijeli: Facebook Twitter