Image for
Naslovnica

Kreacija zvuka, zvučnih efekata i naracije

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Kreacija zvuka, zvučnih efekata i naracije

Oznaka predmeta

23-10-507

Semestar

2

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj predmet daje studentima priliku da istraže i nauče prikupljanje, dizajn, stvaranje, uređivanje, odabiranje i miksanje zvučnih efekata. Kroz korištenje knjižnica zvuka, terenskog snimanja, Foley tehnika kao i softverskih alata, studenti će naučiti primjenu zvučnih efekata za dodavanje dodatne dimenzije vizualnom djelu.

U sklopu predmeta, studenti će koristiti hardverske i softverske alate za stvaranje ugođaja, oblikovanje zvučne okoline, napredno uređivanje audio i video zapisa za stvaranje adekvatne atmosfere, kao i snimanje i primjenu naracije za interaktivnu isporuku pozadinske priče video zapisa.

Ovaj je modul dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studija, konačan u području zvuka, koji definira korištenje tehnika za spajanje audiovizualnih sustava, korištenje opreme u audiovizualnim sustavima, kao i procesa obrade zvučnog zapisa u svrhu pripreme finalnog audiovizualnog djela, u kojem su zvuk i zvučni efekti esencijalni dio ukupnog doživljaja djela.

Studenti će naučiti o:
• Procesima prikupljanja, stvaranja i odabiranja zvučnih efekata za audiovizualno djelo
• Korištenju Foley tehnika za dodavanje dodatne dimenzije audiovizualnom djelu
• Korištenju naracije za dodavanje konteksta u audiovizualno djelo
• Finalnoj obradi audio i video signala u procesu stvaranja završnog audiovizualnog djela

Ovaj predmet se podučava kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Procjena modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere te praktičnim zadacima sa individualnim pristupom.

Literatura

Obavezna literatura:

Ament, V.T.: The Foley Grail: The Art of Performing Sound for Film, Games and Animation, 2009.

Dopunska literatura:

Zeman, N.B.: Storytelling for Interactive Digital Media and Video Games, 2017.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti procese prikupljanja, stvaranja i odabiranja zvučnih efekata za pripadajući video signal
 • Opravdati korištenje temeljnih Foley tehnika za poboljšanje doživljaja audiovizualnog djela
 • Dizajnirati proces za snimanje naracije kao sredstva za isporuku priče o video zapisu
 • Dizajnirati procese finalne obrade audio i video signala u svrhu izrade finalnog audiovizualnog djela.

Željeni ishodi učenja

 • Preporučiti adekvatan proces za dobavljanje zvučnih efekata za pripadajući video signal
 • Korištenjem temeljnih Foley tehnika dizajnirati potrebne efekte za poboljšanje doživljaja audiovizualnog djela
 • Izabrati opcije za snimanje naracije kao sredstva za isporuku priče o video zapisu
 • Izabrati opcije za finalnu obradu audio i video signala u svrhu izrade finalnog audiovizualnog djela.
Podijeli: Facebook Twitter