Image for
Naslovnica

Multimedijski projekt

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 165
Ukupno 210

Naziv predmeta

Multimedijski projekt

Oznaka predmeta

23-10-534

Semestar

6

ECTS

7

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente sa sveobuhvatnim opusom multimedijskog rješenja temeljenim na projektu koji testira znanje i skup vještina front-end modula ili audio-video medija kroz funkcionalnu integraciju vizualnih i funkcionalnih elemenata.

Kolegij se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera kolegija temelji se na pojedinačnim studentskim projektima, domaćim zadaćama s individualnim pristupom i prezentaciji konačnog multimedijskog rješenja.

Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu stvaranju multimedijskog rješenja primjenom naučenih tehnika i metoda u rješavanju problema i kreativnom razvoju.

Studenti će naučiti o:
• primjeni procesa kritičkog mišljenja u granicama problema
• rješenjima kao ishodima koja imaju inovativne, kreativne, poboljšane ili promijenjene perspektive
• odgovorima na postojeće probleme ili izazove
• budućem razvoju ili jednostavnoj ideji predstavljanja multimedije i njezine primjene
• stvaranju funkcionalnog multimedijskog rješenja
• integraciji informacija kroz jednoznačnost multimedijskog rješenja

Literatura

Obavezna literatura:

1. Fenrich, P. (2005) Creating Instructional Multimedia Solutions: Practical Guidelines for the Real World. 1st edition. [s.l.] Informing Science
2. Saunders, O. (2019) Multimedia Procession and Communications: Audio and Video

Dopunska literatura:
Nema

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Razviti sposobnost istraživanja, pročišćavanja i argumentiranja multimedijske projektne ideje.
 • Stvoriti i strukturirati okvir multimedijskog projekta s ovisnostima kako sadržaja, tako i tehnologije.
 • Razviti i argumentirati multimedijski prototip koji funkcionira.
 • Procijeniti i ocijeniti utjecaj, ulogu i jednostavnost korištenja multimedijskog projekta.

Željeni ishodi učenja

 • Razviti sposobnost istraživanja, pročišćavanja i argumentiranja multimedijske projektne ideje. Obrazložiti kritični stav u vezi s trenutnim istraživanjima i najboljim praksama.
 • Stvoriti i strukturirati okvir multimedijskog projekta s ovisnostima kako sadržaja, tako i tehnologije. Opravdati i rangirati upotrebu, potencijalne probleme, prepreke i moguća rješenja.
 • Razviti i argumentirati funkcionalni multimedijski prototip, jasno podržavajući ishode i rješenja problema istraživanja.
 • Procijeniti i ocijeniti utjecaj, ulogu i jednostavnost korištenja multimedijskog projekta. Predvidjeti promjene i istražiti potencijalni budući razvoj i uporabu.
Podijeli: Facebook Twitter