Image for
Naslovnica

Napredni standardi u primjeni internetske tehnologije

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 105
Ukupno 165

Naziv predmeta

Napredni standardi u primjeni internetske tehnologije

Oznaka predmeta

23-10-509

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s naprednom primjenom standarda unutar web tehnologija i open-source okvira, kao i s naprednom uporabom i primjenom CSS-a unutar web stranica i okvira.

Modul se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na individualnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu izradi web stranice korištenjem okvira otvorenog koda i korištenjem naprednih tehnika web dizajna s najmanje šest web stranica primjenom naučenih tehnika.

Ovaj je modul dio grupe front-end modula studija, aktivno provodeći studente kroz razvoj multimedijskih rješenja, posebno se fokusirajući na naprednu upotrebu web tehnologija, okvira i CSS-a.

Studenti će naučiti o:
•naprednom znanju o standardima koji se koriste u primjeni Interneta i Web tehnologiji i okvirima otvorenog koda
•prilagođenim svojstvima CSS-a, prikazivanju i pregledu CSS-a u web pregledniku
•razumijevanju obrazaca paradigme i logičkog funkcioniranja CSS-a
•uređivanju i pozicioniranju HTML elemenata pomoću CSS pravila
•korištenju CSS-a za izradu responzivnih web stranica
•stvaranju bogatih HTML stranica pomoću CSS animacija, prijelaza i multimedije.

Literatura

Obavezna literatura:

1. Frain, B. (2020) Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques. 3rd Edition. Birmingham: Packt Publishing
2. Jobsen, B. (2016) Sass and Compass Designer's Cookbook. Birmingham: Packt Publishing

Dopunska literatura:

1. Jakobus, B. and Marah, J. (2018) Mastering Bootstrap 4. 2nd edition, Birmingham: Packt Publishing
2. Moreto, S. (2016) Bootstrap 4 By Example. Birmingham: Packt Publishing

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Stvoriti jednostavnu HTML stranicu primjenom CSS modela mreže, prema detaljnoj specifikaciji.
 • Odabrati odgovarajuća CSS prilagođena svojstva, prema specifikaciji i upotrijebiti ih u CSS-u za stvaranje konzistentne HTML stranice.
 • Odabrati odgovarajuće CSS predprocesore, prema specifikaciji, i upotrijebiti ih umjesto CSS-a za stvaranje konzistentne HTML stranice.
 • Stvoriti jednostavnu web stranicu pomoću okvira otvorenog koda.

Željeni ishodi učenja

 • Planirati i odabrati odgovarajući HTML element CSS model mreže kako bi se stvorila složena HTML stranica, u skladu s detaljnom specifikacijom.
 • Preispitati odgovarajuća CSS prilagođena svojstva, prema specifikaciji, i upotrijebiti ih u CSS-u za stvaranje konzistentne responzivne HTML stranice.
 • Preispitati da li su odabrani CSS predprocesori u skladu sa zadanom specifikacijom i upotrijebiti ih umjesto CSS-a za stvaranje konzistentne responzivne HTML stranice.
 • Stvoriti predloške web stranica za različite odjeljke web stranice pomoću okvira otvorenog koda.
Podijeli: Facebook Twitter