Image for
Naslovnica

Napredno programiranje za web

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Napredno programiranje za web

Oznaka predmeta

23-10-525

Semestar

4

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovnim objektno orijentiranim konceptima programiranja, s naglaskom na funkcijsku upotrebu kod izrade web aplikacija i web stranica, a manje na dizajn.

Ovaj kolegij se nastavlja na kolegije Uvod u programiranje i Programiranje za web te dodatno proširuje znanja i vještine usmjerene primjeni objektno orijentiranih koncepata u razvoju web projekata. Vještine naučene u ovom kolegiju značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u poštivanju područja.

Studenti će naučiti:
• o osnovnim konceptima objektno orijentiranog programiranja (klasa, objekt, instancija, nasljeđivanje, apstrakcija itd.
• kako dizajnirati vlastitu hijerarhiju klasa s konstruktorima i / ili destruktorima
• o apstraktnim predavanjima i metodama
• kako primijeniti osnovne uzorke dizajna

Literatura

Obavezna literatura:

1. Ivan Božajić: PHP programiranje. Zagreb : Algebra 2014.

Dopunska literatura:

1. Lerdorf R., Tatroe K., MacIntyre P. (2006) Programming PHP. 2nd edition. O'Reilly Media.
2. Lerdorf, R., Tatroe, K. and MacIntyre, P. (2013) Programming PHP: Creating Dynamic Web Pages. Sebastopol: O Reilly Media.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Primijeniti koncepte objektno orijentiranog programiranja (klasa, objekt, instanciranje, apstrakcija, enkapsulacija, polimorfizam).
 • Primijeniti konstruktore i / ili destruktore u objektno orijentiranom programiranju.
 • Primijeniti apstraktne klase i metode u objektno orijentiranom programiranju.
 • Primijeniti nasljeđivanje i nadjačavanja u objektno orijentiranom programiranju.
 • Primijeniti kontrolu pristupa (javnu, privatnu, zaštićenu) na atribute i metode u objektno orijentiranom programiranju.
 • Definirati uobičajene obrasce dizajna.

Željeni ishodi učenja

 • Stvoriti softversko rješenje koje koristi vlastitu hijerarhiju korisnički definiranih tipova podataka.
 • Konstruirati rješenje složenog problema pomoću konstruktora i / ili destruktora.
 • Dizajnirati vlastite apstraktne klase i metode.
 • Dizajnirati vlastite klase s nasljeđivanjem i nadjačavanjima.
 • Izgraditi softversko rješenje s odgovarajućim kontrolama pristupa atributima i metodama.
 • Primijeniti zadani obrazac dizajna.
Podijeli: Facebook Twitter