Image for
Naslovnica

Osnove poslovne ekonomije

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Osnove poslovne ekonomije

Oznaka predmeta

23-10-523

Semestar

4

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• objasniti osnovne elemente ekonomskog sustava i njihovo međusobno djelovanje te utjecaj na poslovanje
• analizirati elemente koji utječu na stanje na tržištu, na ponašanje potrošača i djelovanje poslovnih subjekata
• evaluirati utjecaj makroekonomskih čimbenika i trendova na poslovanje
• uskladiti poslovanje s globalnim trendovima i mogućnostima za razvoj poslovanja koje pruža institucionalni okvir

Studentima je važno pohađati ovaj modul budući će se u svojoj profesiji morati prilagođavati tržištu i tržišnim trendovima, bez obzira na to hoće li raditi u nekoj poslovnoj organizaciji kao zaposlenik te organizacije, ili će raditi samostalno kao vanjski suradnik. Svaka poslovna aktivnost usmjerena je na tržište te je stoga važno poznavati elemente koji utječu na stanje na tržištu i na ponašanje različitih sudionika na tržištu. Pri tome je bitno naučiti na koji način kreirati sadržaje koji će biti tržišno uspješni.

Također, važno je znati prepoznati makroekonomske i globalne čimbenike i trendove koji zahtijevaju prilagodbu poslovanja. U konačnici, globalno poslovno okruženje pruža mogućnosti za financiranje poslovnih ideja i projekata kroz korištenje postojećeg institucionalnog okvira.

Stečenim znanjima i vještinama studenti mogu konstruktivno doprinijeti stvaranju poslovnih ideja i učinkovito sudjelovati u njihovoj realizaciji na radnim pozicijama multimedijskih stručnjaka.

Studenti će naučiti:
• koji elementi čine ekonomski sustav i kako međusobno utječu jedni na druge
• što je tržište te na koji način ponuda i potražnja kreiraju tržišne odnose
• objasniti koji su temeljni čimbenici koji utječu na ponašanje potrošača
• čimbenike koji su ključni za donošenje odluke o proizvodnji te na koji način je moguće optimizirati troškove
• interpretirati makroekonomske čimbenike i njihove vrijednosti te način na koji utječu na poslovanje
• osmisliti načine usklađivanja poslovne strategije s globalnim trendovima
• prepoznati mogućnosti za financiranje poslovnih ideja i projekata u okviru postojećeg institucionalnog okvira

Literatura

Obavezna literatura:

1. Samuelson, P.A. and Nordhaus, W.D. (2009) Economics. [s.l.] McGraw-Hill Education.

Dopunska literatura:

1. Mankiw, N.G. (2011) Principles of Economics. [s.l.] Cengage Learning
2. Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D.L. (2012) Microeconomics.8th edn. [s.l.] Pearson.
3. DK (2018) The Economics Book: Big Ideas Simply Explained. [s.l.] DK.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti osnovne elemente ekonomskog sustava.
 • Opisati mehanizam tržišta, ponudu potražnju te čimbenike koji utječu na ponašanje potrošača i odluke proizvođača.
 • Objasniti interakciju makroekonomskih ciljeva, instrumenata i pokazatelja.
 • Istražiti globalne trendove i mogućnosti financiranja poslovnih projekata.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati interakciju osnovnih elemenata ekonomskog sustava.
 • Analizirati čimbenike koji utječu na ponudu, potražnju, ponašanje potrošača i odluke proizvođača.
 • Evaluirati utjecaj makroekonomskih čimbenika i trendova na poslovanje.
 • Evaluirati na koji način globalni trendovi utječu na poslovanje i koje su mogućnosti financiranja poslovnih projekata.
Podijeli: Facebook Twitter