Image for
Naslovnica

Postprodukcija videa i specijalni efekti

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Postprodukcija videa i specijalni efekti

Oznaka predmeta

23-10-528

Semestar

5

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s video efektima i pokretnom grafikom spajajući novo znanje s postojećim kod video snimaka te koristeći radnu površinu vizualnih efekata za izradu budućih video uratka.

Modul se poučava kroz integraciju teorije, znanja i individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Ocjenjivanje modula temelji se na individualnim studentskim projektima, te domaćim zadaćama s individualnim pristupom.

Individualni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu uz animaciju i primjenu vizualnih efekata i pokretne grafike. Ovaj modul dio je medijske jezgre studija, aktivno vodeći studente kroz vizualne efekte i pokretnu grafiku.

Studenti će naučiti:
• koncepte, metode i najbolja praktična rješenja kroz koje će studenti istraživati vizualne efekte u video produkciji.
• koristiti alate za sastavljanje više slika, slojevitost, integraciju i miješanje sadržaja, rotoskopiju, praćenje kamere
• koristiti alate za animaciju likova, zeleni ekran, čestice, simulacije, grafičku implementaciju i još mnogo toga.
• koristiti alate za kreiranje ideja, snimanje, uređivanje i primjenu za obradu slika, ali i vizualnih efekata.
• stvoriti višenamjenske animacije, efekte i komunikacije na jasan način.
• primijeniti stilske i filmske gramatike uz zadržavanje očekivanog žanra i postavljenih ciljeva.

Literatura

Obavezna literatura:

1. Fridsma, L. andGyncild, B. (2021) Adobe After Effects Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press

Dopunska literatura:

1. Owens, J. (2021) Video Production Handbook. 6th edition. NY: Taylor and Francis
2. Millerson, G. (2008) Video Production Handbook. 4th edition. Waltham, MA: Focal Press
3. Hurkman, v. A. (2010) Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. 1st edition. Tuscaloosa, AL: Peachpit

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Procijeniti prema ishodu koji su vizualni efekti prikladni za izradu komercijalnog videa.
 • Primijeniti alate za stvaranje obrazovnog videa.
 • Usporediti i opravdati izbor alata korištenjem kamere i svjetla pri izradi grafičkih elemenata.
 • Koristiti napredne alate u stvaranju vizualnih efekata.
 • Izradite animiranu 2D i 3D pokretnu grafiku unutar promotivnog videa.

Željeni ishodi učenja

 • Optimizirati i automatizirati alate za vizualne efekte u svrhu smanjivanja vremena i poboljšanja kvalitete proizvodnje.
 • Kreirati dinamični obrazovni video uz analitički pristup.
 • Izraditi i argumentirati video sadržaj potaknut dinamičkim grafičkim elementima.
 • Integrirati stvaranje sadržaja pomoću naprednih alata u stvaranju vizualnih efekata.
 • Neprimjetno integrirati animirane 2D i 3D pokretne grafičke elemente u promotivni video.
Podijeli: Facebook Twitter