Image for
Naslovnica

Produkcija događanja

  • Predavanje 15
  • Vježbe 30
  • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Produkcija događanja

Oznaka predmeta

23-10-530

Semestar

5

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Kolegij osposobljava studente za detaljnju analizi potreba događanja bilo fizičkih, online ili hibridnih. Analizom i argumentacijom potreba, studenti se usmjeravaju na predprodukcijske faze kako bi planirali i dokumentirali uspostavu produkcije i prijenosa.

Ovisno o mediju, komunikacijskoj poruci i vrsti događanja, pretprodukcija igra ključnu ulogu za osiguranje efikasne produkcijske faze uz fleksibilnost za dopune i promjene na licu mjesta. Vrsta dogadjanja sa sobom nosi posebne zakonitosti koje kolegij uzima kao ključne faktore tijekom planiranja u fazi predprodukcije.

Audio-video kreacija, vizualni, informativni i ostali digitalni sadržaj integriraju se u fluidnu strukturu produkcije koja podržava sve aspekte događanja, uz scenoslijed, scenarij i notacije vezane uz sve aspekte događanja.

Studenti će unutar kolegija naučiti:
• Analizirati događanja
• Kategorizirati događanja prema vrsti i aktivnosti
• Kategorizirati događanja prema načinu i vrsti prijenosa
• Sintetizirati znanja iz područja produkcije
• Aplicirati znanja produkcije u zakonitosti produkcije događanja
• Definirati predprodukcijske korake
• Kreirati detaljni produkcijski plan, scenoslijed i scenarij
• Osigurati fleksibilnost produkcije događanja
• Osigurati prostor za promjene i dopune u produkciji događanja

Literatura

Obavezna literatura:

1. Matthews, D. (2007) Special Event Production: The process
2. Kuschel, T. (2022) The Live Event Video Technician

Dopunska literatura:

1. Richards, W.P. (2020) Esports in Education
2. Allocca, K. (2018) Videocracy
3. Grossman, T. (2007) Shooting Action Sports: The Ultimate Guide to Extreme Filmmaking

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

  • Identificirati specifičnosti događanja prema vrsti, aktivnosti, načinu rada i prijenosa.
  • Predvidjeti potrebe vezane uz speficičnosti događanja.
  • Kreirati osnovnu strukturu plana produkcije događanja.

Željeni ishodi učenja

  • Analizirati i kritički procijeniti različitosti potreba i pristupa planiranju aktivnosti.
  • Predvidjeti potrebe te preporučiti mogućnosti i rješenja vezana uz speficičnosti događanja.
  • Izraditi, argumentirati i vizualno poduprijeti naprednu strukturu plana produkcije događanja.
Podijeli: Facebook Twitter