Image for
Naslovnica

Produkcija videa

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Produkcija videa

Oznaka predmeta

23-10-521

Semestar

4

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s naprednim elementima video produkcije i montaže s ciljem prenošenja poruke i priče kroz fleksibilan i fokusiran tijek rada. Modul se nastavlja na prethodno stečena znanja te studenti stvaraju svoje namjenske filmove koristeći opremu prema potrebi projekta. Kod izrade namjenskih filmova, studenti biraju na kakvom projektu žele raditi između edukativnog, glazbenog ili promiđbenog filma.

Modul se poučava kroz integraciju teorije, znanja i individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Ocjenjivanje modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere tijekom domaće zadaće, kao i na praktičnim domaćim zadaćama, te na pojedinačnim studentskim projektima. Individualni studentski projekt temelji se na video montaži unutar različitih žanrova i finalnog rezultata. Ovaj modul dio je medijske jezgre studija, aktivno vodi studente kroz video montažu i finalizaciju medijske forme.

Studenti će nučiti o:
• Primjeni scenske tehnike.
• Izboru kamera prema potrebama projekta.
• Razlikama objektiva i pokretima kamera.
• Primjeni studijske rasvjete i filmske rasvjete.
• Primjeni green screena.
• Montaži video formata prema zadanim normama.
• Miksanje više kamera u studiju
• Distribuiranju audio-video sadržaja.

Literatura

Obavezna literatura:

1. Jago, M. (2021) Adobe Premiere Pro Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press

Dopunska literatura:

1. Owens, J. (2021) Video Production Handbook. 6th edition.NY: Taylor and Francis
2. Millerson, G. (2008) Video Production Handbook. 4th edition. Waltham, MA: Focal Press
3. Hurkman, v. A. (2010) Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. 1st edition. Tuscaloosa, AL: Peachpit

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Izabrati i koristiti opremu prema kompleksnosti projekta.
 • Odrediti razliku između televizijske i filmske rasvjete.
 • Preporučiti kreativna rješenja prilikom primjene pokreta kamere.
 • Odrediti i koristiti alate za miksanje slike u režiji s obzirom na specifičnost teme projekta.

Željeni ishodi učenja

 • Usporediti i izabrati pristup snimanja prema potrebama projekta.
 • Izraditi video u kojem je primijenjena rasvjeta prema profesionalnim standardima.
 • Osmisliti i kreirati pokrete kamere prema potrebama kompleksnosti projekta.
 • Primijeniti i integrirati korištenje montažnih principa unutar televizijskih formata.
Podijeli: Facebook Twitter