Image for
Naslovnica

Programiranje za web

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Programiranje za web

Oznaka predmeta

23-10-518

Semestar

3

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s web tehnikama programiranja primijenjenim na PHP programski jezik i MySQL sustav relacijskog upravljanja bazama podataka, u kontekstu razvoja web aplikacija.

Ovaj je kolegij nastavak i nadogradnja kolegija Uvod u programiranje za studente studijskog programa Multimedijsko računarstvo i proširuje znanja i vještine stečene na prehodnom kolegiju. Vještine naučene u ovom kolegiju značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u poštivanju područja.

Studenti će naučiti:
• kako primijeniti PHP za izradu dinamičke HTML stranice
• kako organizirati programski kod za povećanje učinkovitosti izvršavanja programa web stranice
• o obradi web obrazaca
• o korištenju relacijskog sustava za upravljanje bazama podataka iz PHP koda
• kako dizajnirati i stvoriti sustav upravljanja sadržajem za web stranicu.

Literatura

Obavezna literatura:

1. Ivan Božajić: PHP programiranje. Zagreb : Algebra 2014.

Dopunska literatura:

1. Lerdorf R., Tatroe K., MacIntyre P. (2006) Programming PHP. 2nd edition. O'Reilly Media.
2. Lerdorf, R., Tatroe, K. and MacIntyre, P. (2013) Programming PHP: Creating Dynamic Web Pages. Sebastopol: O'Reilly Media.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Kombinirati osnove programskih elemenata programskog jezika u dinamičnu HTML stranicu.
 • Organizirati web sadržaj u spremnik.
 • Organizirati programski kod za povećanje učinkovitosti izvršavanja programa web stranice.
 • Kombinirati HTML elemente u web obliku i programskom kodu za unos podataka u konstrukciju web stranice.
 • Dizajnirati osnovne naredbe SQL jezika za pisanje, dohvaćanje, izmjenu i brisanje podataka u okruženju web stranice.
 • Dizajnirati sustav upravljanja sadržajem za web stranicu.

Željeni ishodi učenja

 • Napisati optimalni programski kod za generiranje web sadržaja.
 • Preporučiti odgovarajuću strukturu spremnika za pohranu podataka na web stranicu i stvoriti rješenje.
 • Predvidjeti sve potrebne organizacijske strukture programskog koda prilikom rješavanja datog problema.
 • Preporučiti ispravan HTML obrazac za prijenos datoteka na poslužitelj i odgovarajući programski kod i stvoriti rješenje.
 • Kombinirati funkcije i metode za rad s bazom podataka u softverskim rješenjima.
 • Izraditi sustav za upravljanje sadržajem na web stranici.
Podijeli: Facebook Twitter